Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Laholm sjunker i miljöranking

Laholm sjunker i miljöranking

Publicerad 05 juli 2013

Som politisk representant för Laholm i Sveriges Ekokommuner tar jag denna placering i miljörankningen på största allvar och har tillsammans med vår tjänstemanna-representant gått igenom resultatet. Vi vill härmed förmedla några reflexioner, tankar och idéer för det fortsatta arbetet.

 Vad har hänt?

Laholm har tidigare legat bland de 50 bästa kommunerna i landet. Stora utmaningar på 80-90-talet med Laholmsbuktsproblematiken gjorde att vi tidigt startade och med framgång genomförde stora åtgärder för att förbättra vattenkvalitén i havet och minska våra utsläpp. Jordbruket fick hårda gödselrestriktioner, våtmarker skapades och Sveriges första biogasanläggning skapades. Vindkraften byggdes ut.

 Men nu då?

 Här kommer en länk till miljörankingens hemsida. Läs om upplägget och klicka sedan ner till Laholm där man kan se alla frågorna och våra svar.  http://www.kommunranking.se/

Vad behöver vi göra?

Skall vi sätta som mål att återigen klättra uppåt i rankinglistan?
Skall vi nästa år ligga bland de hundra bästa?
Vi har missat att svara på vattenmyndighetens enkät, vilken ingår i rankingen. Detta har gjort att vi förlorat ca: 50 placeringar, men detta förklarar bara en del i tappet.

I Laholm har vi många mål, planer och handlingar som visar att vi vill gå i riktning mot en hållbar samhällsutveckling, men från ord till handling är det lång väg. I höstas togs ett ”lokalt handlingsprogram för genomförande av miljökvalitetsmålen”. Dessa åtgärder arbetas nu in i nämndsplanerna och ska följas upp årligen. Förhoppningsvis leder detta till att vi når en bit närmre miljömålen. Att genomföra och ta beslut efter vad vi sagt att vi skall göra är inte alltid så lätt. En bedömning, uppföljning om beslut man fattar stämmer med mål, planer och visioner borde göras. Stämmer inte förslagen till beslut eller besluten med mål, visioner och planer skall en förklaring till varför de ändå tas kunna visas för beslutsfattare och allmänhet. Är besluten man tar hållbara ur ekonomisk, ekologisk och social synvinkel?

Kommunfullmäktige har nyligen också tagit en naturvårdsplan som visar på mål och riktlinjer och många möjliga åtgärder för att nå ett samhälle i ekologisk balans, där målen är att ekosystemtjänstena är intakta och människan kan använda och njuta av naturen. Denna skall nu konkretiseras och användas. Vi är medlemmmar i Sveriges Ekokommuner. När vi blev det lovade vi att bli miljömässigt bättre.

Vi ställer som medlemskommun upp på att :
”Sveriges Ekokommuner ska vara ett ledande nätverk för ett hållbart Sverige”
Vår utgångspunkt är ett ekosystem i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling. Vi vill vara förebilder och föregångare, pådrivare och opinionsbildare samt en kunskapsförmedlare och en arena för erfarenhetsutbyte!

 Sveriges Ekokommuners hemsida:  http://www.sekom.nu

Nu får vi se denna dåliga rankingplacering som en väckarklocka och arbeta framåt med hållbarhetsfrågorna i focus för att bli bättre. En liten ljusglimt är att vi omnämns som en av femton kommuner med ett miljöprojekt i framkant. Våra strandhedsprojekt lyfts fram. 

Som kommuninvånare kan du vara med och påverka utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Inte bara genom att gå och rösta vart fjärde år, utan genom att ta del och yttra dig över planer som är ute på samråd, skicka in medborgarförslag eller prata med dina politiker. Just nu är vår nya översiktsplan "Framtidsplan 2030" ute för synpunkter . Så använd dina demokratiska rättigheter för att påverka samhället mot en hållbar utveckling.

Trevlig sommar och ut och njut i vår fina natur.
Hälsar

Erling Cronqvist, Kommunråd och politisk representant samt Margareta Lindgren, Miljöstrateg och tjänstemannarepresentant för Laholm i Sveriges Ekokommuner.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 8 juli 2013