JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Nöjda företagare

Ny undersökning bekräftar bra företagsklimat

Publicerad 10 september 2013

Även SKL:s undersökning "Insikt" visar att företagsklimatet i Laholms kommun är bra, konstaterar näringslivschef Fredrik Swärdh.

Företagarna i Laholms kommun är överlag nöjda med kommunens myndighetsutövning. Kommunen står sig också bra i jämförelse med övriga undersökta kommuner. Med två enheter över medelvärdet rankas dessutom Laholm högst i länet.

Det framgår av Sveriges kommuner och landstings (SKL) undersökning ”Insikt”. Första mätningen genomfördes 2011. Då var Laholms kommuns nöjd-kund-index (NKI) 67. I årets mätning ligger det sammanlagda NKI-värdet på 69 och medelvärdet för de 189 deltagande kommunerna på 67.

Undersökningen baseras enbart på företagare som haft ett ärende hos kommunen under det senaste året. Därmed skiljer sig denna från Svenskt Näringslivs mätning av företagsklimatet i landets kommuner, vilken till stora delar är en attitydundersökning. Toppositionerna i denna domineras stort av kommunerna i Stockholmsregionen, med ett och annat undantag, exempelvis Laholm på sjätte plats.

Resultatet från ”Insikt” är allt annat än en spegling av Svenskt Näringslivs ranking, med Trosa som enda avvikelse. För även i SKL:s undersökning kom Trosa högt med en fjärdeplats på rankinglistan, vilken toppas av Ovanåkers kommun med ett NKI på 81. På platserna därefter hamnade Värmlandskommunerna Sunne (79) och Filipstad (78).

Bäst i länet

Trots att Laholms kommun ökade sitt NKI-index med två enheter till 69 tappade kommunen en plats i rankingen jämfört med 2011, och hamnade på 74:e plats. Samtidigt var konkurrensen hårdare eftersom betydligt fler kommuner deltog i den senaste undersökningen. Och jämfört med övriga Hallandskommuner stod sig Laholm mycket bra. Deras placering och NKI-värde blev: Falkenberg (94, NKI 67), Varberg (108, NKI 66), Hylte (151, NKI 63), Kungsbacka (155, NKI 63) och Halmstad (162, NKI 62).

Fem områden

Fem myndighetsområden undersöktes: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. Inom dessa områden ställdes frågor inom serviceområdena: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. Jämfört med 2011 års resultat har värdet stigit på fem av sex områden. Mest ökade effektivitet med fyra enheter. Jämförs områdena sinsemellan är företagarna mest nöjda med bemötandet och minst nöjda med informationen.

När det gäller NKI-värdet per myndighetsområde är brandtillsynen den största positiva förändringen. Här har värdet stigit med sju enheter till 73. I motsatt riktning gick värdet för markupplåtelse som minskade med tio enheter till 64.

- Överlag tycker jag att resultatet är bra, men givetvis kan det bli bättre. SKL:s långsiktiga mål är ett genomsnitt på 75 för landets kommuner. Så vi har en del att jobba med, säger näringslivschef Fredrik Swärdh.

A-Ö-lista på webben

För att förbättra informationen på webben funderar han på en A-Ö-lista för företagare. En annan åtgärd är minnesanteckningar från möten med företagslotsen.

- Vi ska se till att vara tydliga i allt vi förmedlar, det kan exempelvis gälla vad man får för våra avgifter och att företagare aldrig ska få olika svar på sina frågor, säger näringslivschefen.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 10 september 2013