Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Ny återvinningsstation

Ny återvinningsstation

Publicerad 01 augusti 2013

Laholm får idag en ny återvinningsstation på Ängel­holms­vägen vid Coop. Stationen ersätter den vid Preem, som togs bort i slutet av förra året. Den nya stationen kommer att ta ett antal parkeringsplatser i anspråk men i det bygglov som Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, fått gör kommunen bedömningen att alternativa parkeringsmöjligheter finns inom rimligt gångavstånd.

På den nya platsen kommer FTI, som är ansvarig för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar i hela landet, att ställa ut nya fräscha behållare. Det blir två för vardera använda pappers- och plastförpackningar, en för färgade glasförpackningar, en för ofärgade, en för tidningar och en för metallförpackningar.

– Det är vi på FTI, inte kommunen, som är ansvariga för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar. Kommunen anvisar mark och ger bygglov. Tillsammans har vi sett på olika ersättningsplatser och den nya platsen vid COOP är den som är lämpligast. Läget nära affären leder till mindre trafik då man kan lämna använda förpackningar samtidigt som nya köps, säger Magnus Örnborg, regionchef vid FTI.

 

Trots att insamlingsresultatet i Laholm är bättre än genomsnittet i landet så hoppas FTI nu att framför allt få in fler plastförpackningar till återvinning. Per boende i Laholm fick FTI år 2012 i retur 19.11 kg glasförpackningar, 13.99 kg pappersförpackningar, 1.7 kg metallförpackningar, 4.43 kg plastförpackningar och 39.22 kg tidningar.

Den nya stationen planeras initialt att städas två gånger i veckan. Behållarna för papperförpackningar kommer att tömmas två gånger och plastbehållaren en gång i veckan medan metallbehållaren töms en gång i månaden. Tömningen av behållarna för glasförpackningar och för tidningar anpassas efter säsongsvariation.

I Laholm finns idag 16 återvinningsstationer som komplement till de ca 3 000 hushåll i kommunen som har fastighetsnära hämtning av förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar. Annat avfall såsom grovsopor och hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral i Ahla.

Återvinningsstationerna är endast till för privatpersoner och hushåll. Verksamheter söker information på FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

 

För ytterligare information: Magnus Örnborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Tel: 08-566 144 74, e-post: magnus.ornborg@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 1 augusti 2013