Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Säkrare att bo i kommunen

Tusen personer utbildas för räddningsinsatser

Publicerad 19 september 2013
Förstora bilden - Daniel_Eriksson_2013-09.jpg

Daniel Eriksson är en av de brandmän som leder utbildningen i hjärt- och lungräddning och brandsäkerhet.

Görs insatser innan ambulans och räddningstjänst är på plats kan liv räddas och skador på egendom begränsas. Därför satsar Laholms kommun tillsammans med Laholms sparbank på att utbilda drygt tusen personer i hjärt- och lungräddning och brandsäkerhet under tre år.

- Målet är att öka tryggheten och säkerheten för kommuninvånarna, säger räddningschef Pär-Åke Eriksson.

Samtliga brandmän i Laholms kommun är utbildade i hjärt- och lungräddning. Sedan ett antal år larmas också brandmän till akuta sjukdomsfall för livsuppehållande insatser i väntan på ambulans, så kallad IVPA-insats.

Sneglade på Stockholm

Under en tid har Pär-Åke Eriksson grunnat på hur brandmännens kunskap skulle kunna spridas till fler i kommunen. Han sneglade lite på hur Stockholm gjort för att öka tryggheten. Här har cirka 1 000 civillpersoner utbildats i hjärt- och lungräddning. Via olika kontaktkedjor kallas den person som har närmast till den hjälpbehövande.

På flera håll i kommunen finns grupper för grannsamverkan, i vilka polis, Länsförsäkringar Halland, Laholms kommun och Stöldskyddsföreningen samverkar för att förhindra brott. I dessa sammanslutningar och bevakningsgrupper, som också finns här och var, såg räddningschefen en potential för ytterligare trygghetsinsatser. Om kommunens brandmän började utbilda deltagarna i grupperna skulle än fler kunna bidra med livsviktiga insatser och förhindra stora skador på egendom, resonerade han.

Laholms sparbank nappade på idén och i slutet av oktober påbörjas den första utbildningen.

350 utbildas per år

Många liv skulle kunna räddas om fler utbildades i hjärt- och lungräddning.

Många liv skulle kunna räddas om fler utbildades i hjärt- och lungräddning.

- Tanken är att vi ska utbilda 350 personer om året i grannsamverkans- och bevakningsgrupperna. När det avslutats om tre år har vi, förutom brandpersonal, drygt tusen personer i kommunen som kan hjälpa till för att minska skador på person och egendom, säger Pär-Åke Eriksson.

Projektet genomförs av räddningstjänsten. Där det är möjligt förläggs den tre timmar långa utbildningen till kommunens brandstationer.

- Att jobba med befintliga grupper i en fungerande struktur bör i sig vara en framgångsfaktor som ytterligare stärker den samverkan som byggts upp, säger räddningschefen.

Med hjälp av det kontaktnät som finns inom grannsamverkans- och bevakningsgrupperna kan de utbildade personerna snabbt skickas till aktuella platser för olika insatser. Liv kan räddas liksom egendom. Förutsättningarna ökar för att hålla bränder i schack, och därmed undviks omfattande materiella skador och att oersättliga personliga saker går förlorade.

Fler grannsamverkansgrupper

Pär-Åke Eriksson hoppas också att projektet ska leda till att än fler grannsamverkansgrupper bildas i kommunen.

- Ju fler som engagerar sig i grannsamverkan, tillsammans med planerade utbildningsinsatser, desto tryggare blir vår kommun, säger Pär-Åke Eriksson.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 18 september 2013