Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Tar prover på dricksvatten

Provtagning av enskilda brunnar

Publicerad 26 december 2013
Förstora bilden - Lotta_Elin_Sophie_2013-10.jpg

Under kommande vår ska Elin Jönson och Sophie Olofsson, handledda av Lotta Peterson (t v), undersöka vattenkvalitén i ett 50-tal enskilda brunnar.

I Laholms kommun finns cirka 4 500 hushåll som har egen brunn. I ett 50-tal av dessa tas under våren 2014 prover för att få svar på frågan om det finns rester av bekämpningsmedel i dricksvattnet.

- I dagsläget har vi ingen klar bild av hur det förhåller sig, säger miljö- och hälsoskyddsinspektör Lotta Peterson.

Frågan om kvalitén på dricksvattnet i enskilda brunnar väcktes i en motion från miljöpartiet. Kommunfullmäktige ställde sig bakom denna och anslog 100 000 kronor för vattenanalyser.

Examensarbete

Lotta Peterson, Elin Jönsson och Sophie Olofsson

Provtagningen sker under våren 2014 och görs som ett examensarbete av Elin Jönsson och Sophie Olofsson, som läser miljö- och hälsoskyddsprogrammet på högskolan i Halmstad.

- Som student önskar man inget hellre än att få ta tag i ett handfast uppdrag som kan vara till nytta för en kommun eller ett företag. Samtidigt ger det erfarenhet från det arbetsliv vi så småningom möter, säger Elin och Sophie.

Vilka brunnar som ska analyseras är ännu inte bestämt. Lotta Peterson ser därför gärna att intresserade hör av sig till miljökontoret.

- Förhoppningen är att prover ska tas från brunnar spridda över hela kommunen, det vill säga i skogs-, mellan- och slättbygd. Och såväl från grävda som borrade brunnar, säger Lotta Peterson.

Begränsad kunskap

På miljökontoret i Laholms kommun finns i nuläget begränsad kunskap om rester av bekämpningsmedel hamnat i grundvattnet och nått enskilda brunnar. Därför är Lotta Peterson mycket intresserad av resultatet. Samtidigt understryker hon att man omöjligen kan dra generella slutsatser, och uttala sig om förhållandet i olika undersökningsområden med utgångspunkt från resultatet av en undersökt brunn.

- Provtagningen ger en bild av hur det kan se ut i den egna vattentäkten, men säger inget om förhållandet i stort inom ett visst område. Hittar vi rester av bekämpningsmedel i en undersökt brunn kan grannbrunnen mycket väl vara helt fri från rester av bekämpningsmedel, säger hon.

Trots detta anser hon det ändå angeläget att få en bild av kvalitén i några av de många enskilda brunnarna.

I Landskrona kommun har en liknande undersökning gjorts på ett 100-tal brunnar. I flera av dem hittades rester av bekämpningsmedel.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 20 december 2013