Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Ungdomsenkät

Skola och kriminalitet - viktiga ungdomsfrågor

Publicerad 13 mars 2013

Satsa på skolan och arbeta mot kriminalitet. Det är de två allra viktigaste samhällsfrågorna för ungdomarna i Laholms kommun.

Ungdomarnas inställning framkom i deras svar på en nationell ungdomsenkät, Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitik), som för första gången genomfördes i Laholm i höstas. Samtliga åttondeklassare i kommunen och elever som går i årskurs två på gymnasiet fick svara på en mängd frågor om politik, skola, trygghet och framtid. 76 procent svarade på de närmare 70 frågorna.

Att skolan ges hög prioritet var i mångt och mycket väntat. Bra utbildning är ju en viktig faktor den dag ungdomarna tar klivet ut i arbetslivet. Att arbetet mot kriminalitet lyftes så mycket av ungdomarna förvånade däremot kommunens ungdomssamordnare, Sofia Larsson.

- Det hade jag inte väntat mig. Men det framgår tydligt i enkäten att många ungdomar känner sig otrygga, särskilt i det egna bostadsområdet på kvällarna, säger hon.

Ungdomarnas upplevelse av stämningen på skolorna beskrivs som mycket bra. Flera av dem är mycket engagerade i idrottsföreningar och överlag uppger de att hälsan är god. För tjejer i gymnasiet ser det dock lite annorlunda ut. Många av dem känner sig stressade.

Rapporten har diskuterats i kommunstyrelsen och skickas nu till alla nämnder och berörda verksamheter i och utanför kommunen samt blir tillgänglig för ungdomar och allmänhet. Under våren görs broschyr och film som också presenterar resultatet.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 13 mars 2013

Dokument