Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2013 / Webbstöd till barn och unga

Information med anledning av coronavirus och covid-19

 

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Samlad information till barn och unga

Publicerad 18 oktober 2013
Förstora bilden - Kevin_Hallengren_Hindgren_Cassandra_Hallberg.jpg

Astrid Adelgren på Radio Halland intervjuade Laholmsungdomarna Kevin Hallengren Hindgren och Casandra Hallberg, som granskat de texter som Laholms kommun lagt ut på sin webbplats.

På Laholms kommuns webbplats finns nu samlad information som riktar sig till barn och unga som mår dåligt. Här får de svar de kan lita på och stöd som hjälper dem vidare.

- Ett jättebra initativ. Förhoppningsvis innebär detta att inte så många problem växer och blir så stora att man behöver akut hjälp. Nu får man nu tips och lättillgänglig hjälp om vart man kan vända sig, säger Laholmstjejen Casandra Hallberg.

Landets regioner och landsting tillsammans med kommunerna har fått nationella krav på barn- och ungdomssatsningar. Ett av dessa har gällt information på webben för barn och unga som mår dåligt. Hittills har denna varit spridd och oöverblickbar.

Region Halland har därför tillsammans med Hallandskommunerna genomfört en stor satsning på att samla men också förbättra informationen. Arbetet är nu slutfört och presenterades på en presskonferens i Halmstad på fredagen.

Informationen var spridd

Magnus Oléni, verksamhetschef på BUP, ser många fördelar med samlad information på webbplatsen.

Magnus Oléni, verksamhetschef på BUP, ser många fördelar med samlad information på webbplatsen.

- Som barn och ung, men också som förälder, har det varit svårt att veta vart man ska vända sig för att få stöd. Nu ges svaren oavsett om man går in på kommunens webbplats eller regionens, 1177.se, säger Magnus Oléni, verksamhetschef för BUP, barn- och ungdomspsykiatrin i Halmstad.

Att stress, sömnsvårigheter och självmordstankar ökar bland barnen i Halland gör det också än mer angeläget att samla informationen och leda barn och ungdomar rätt när de behöver hjälp, understryker han.

- Mycket är vunnet om barn och ungdomar på ett enkelt och snabbt sätt hittar det stöd och hjälp de behöver.

Ungdomar granskade Laholms texter

Eftersom texterna främst vänder sig till barn och unga valde Laholms kommun i ett tidigt skede att koppla in företrädare för Ungdomsforum i Laholm för att få innehållet granskat med ungdomliga ögon. Rödpennan plockades fram där byråkratiska ordvändningar förekom.

- Visst hade vi en del synpunkter på ordvalet och sådant vi tyckte var oklart. Dessutom lade vi till en del, bland annat om ekonomiska problem, där vi tyckte det var angeläget att informera om att studiestödet från CSN (centrala studiestödsnämnden) kan dras in vid frånvaro på gymnasiet, säger Kevin Hallengren Hindgren.

Tillsammans med Casandra medverkade han på presskonferensen. Från journalisterna fick de flera frågor om deras syn på att samla informationen. Båda välkomnade satsningen och såg många fördelar med en gemensam ingång till det stöd och råd som finns att tillgå inom olika delar av samhället. Och inte minst då UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet.

- Jag hade en vän som drabbades av ätstörningsproblem. Dessa hade troligen aldrig blivit så stora om vederbörande snabbt fått den samlade information som nu ges via webben, säger Casandra, och fortsätter:

- Visst kan man vända sig till skolsköterskan. Men det är långtifrån alla som söker denna hjälp eftersom en del inte vill bli sedda på expedition med risk för att frågor ställs om vad man gjort där. Och det vill man kanske inte alltid berätta. Samlad information på webbplatsen, som man kan ta del av oavsett tid på dygnet, är därför suveränt.

Många ämnesområden

De ämnesområden som nu finns på 1177.se/Halland och kommunernas webbplatser spänner är vitt skilda områden bland annat dyslexi, ekonomiska problem, skilsmässa, depression, självmordstankar, alkohol, droger, problem i skolan, ätstörningar och ADHD.

Nätet är dock inte enda ingång för att kunna ta del av informationen. För dem som saknar internet finns sjukvårdsrådgivning via telefonnumret 1177 som guidar rätt.

- I Halland har vi dessutom BUP-linjen, som man ringer första gången för att få kontakt med BUP. Då får man tid för en längre telefonintervju, som ger ett bra underlag för vilket stöd som behövs och guidas vidare för rätt insats, säger Magnus Oléni.

Under de drygt två år som linjen funnits har antalet årliga ärenden legat på cirka 1 300.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: I7M
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 18 oktober 2013