JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Asylboende

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Frågor kring asylboende

Publicerad 08 december 2014

Planerna på att bedriva asylboende i Strandhotellet i Mellbystrand har fått stor uppmärksamhet i lokalmedia och flera personer har hört av sig till Laholms kommun med frågor och synpunkter.

Ansvaret och uppgiften att ordna asylboende ligger på Migrationsverket. Kommunerna är varken remissinstans eller har någon vetorätt när det gäller var, hur och när Migrationsverket väljer att lösa sitt uppdrag att erbjuda asylsökande boende runt om i Sverige. Migrationsverket upphandlar tjänsten asylboende av företag som ansökt hos Migrationsverket om att få bli leverantör.

I nuläget är det ingen myndighetsfråga för Laholms kommun huruvida Strandhotellet i Mellbystrand, eller någon annan anläggning, får bedriva asylboende, men det kan bli det framöver.

Generellt sett gäller att Laholms kommun upprättar detaljplaner för olika områden som bland annat beskriver hur områden får bebyggas och vilken typ av verksamhet som får bedrivas där.

Ändrad användning av en fastighet/byggnad kan bli föremål för prövning enligt plan- och bygglagens (PBL) regler. I kommunen är det miljö- och byggnadsnämnden som ser till att PBL:s bestämmelser följs.

Formell prövning

Frågor som ska prövas enligt PBL måste först bli ett formellt ärende innan kommunen som myndighet agerar. Ett formellt ärende blir det när en ansökan har skickats in om en begärd förändring. Det kan exempelvis gälla förändrad verksamhet eller förändrat utseende av en fastighet. Ett ärende kan också bli formellt om det uppmärksammas en förändring som strider mot gällande planbestämmelser eller bygglov.

Text: Kommunikationsenheten Laholms kommun

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 8 december 2014