JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Biskop besökte Laholm

Biskop positiv till äldreboende

Publicerad 05 februari 2014

I samband med biskopsvisitationen i Laholms pastorat träffade biskop Per Eckerdal socialnämndens ordförande Mikael Kahlin (M) för att bland annat diskutera äldreboende.

Svenska kyrkan har långt framskridna planer på att bygga ett äldreboende antingen i Laholm eller i Skummeslövsstrand. Planerna diskuterades i samband med biskopsvisitationen i Laholms pastorat. Biskop Per Eckerdal var mycket positiv till initiativet och den dialog som förs mellan kyrkan och socialnämnden om bygget.

Sedan en tid tillbaka har socialnämnden borrat allt djupare i frågan hur det idéburna civilsamhället och den kommunala verksamheten tillsammans kan bidra till samhällsutvecklingen och välfärden. Pågående resonemang om bostäder för äldre som kyrkan tillhandahåller är ett exempel på detta.

Trygghetsboende för äldre

Det var också ett av de spörsmål som ventilerades när företrädare för nämnden och socialchef Björn Jingblad träffade biskopen, kyrkoherde Anders Knutsson och förtroendevalda i kyrkorådet. De långt framskridna planerna på ett trygghetsboende, ett slags mellansteg mellan boende i eget hus och särskilt boende, i pastoratet mottogs mycket positivt.

- Att träffa företrädare för socialnämnden känns spännande och stimulerande mot bakgrund av de tankar och planer som finns i nämnden kring civilsamhällets utveckling samt de konkreta planerna i boendefrågan, säger biskopen.

Fler gemensamma frågor

Under träffen diskuterades också andra gemensamma beröringspunkter bland annat föräldrastöd, verksamhet med öppen förskola, volontärarbete och engagemang inom äldreomsorgen.

- Det blev ett mycket givande och stimulerande samtal, säger socialnämndens ordförande Mikael Kahlin (M) och fortsätter:

- Biskopen är verkligen insatt i frågorna inte minst med sin bakgrund som ordförande i Bräcke Diakoni, som bedriver idéburen non-profit verksamhet inom den sociala omsorgen. Och jag är övertygad om att kyrkan kan fortsätta bidra till Laholms utveckling, dels genom sitt samhällsengagemang dels genom tankarna på ett nytt trygghetsboende, som fylls med tydligt innehåll för att bryta ensamheten och skapa en meningsfull vardag.

Vill träffa många

Per Eckerdals biskopsvisitation handlade i grunden om att granska arbetet inom Laholms pastorat. Biskopen betonade dock att han lägger mest tonvikt på visit i ordet visitation.

- Därför är det viktigt att jag får möjlighet att träffa även andra aktörer när jag besöker stiftets församlingar, säger han.

Visitationen avslutas på söndag den 9 februari med högmässa i S:t Clemens kyrka i Laholm.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 5 februari 2014