JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Elever trivs i skolorna

Elever trivs i kommunens skolor

Publicerad 10 april 2014

Eleverna trivs i Laholms kommuns skolor. Ja, till och med bättre än någon annanstans i länet. Och även nationellt hamnar kommunen högt, åttondeplats bland elever i årskurs åtta och 26:e plats bland elever i årskurs fem.

För åttonde året i rad har Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställt rapporten ”Öppna jämförelser för grundskolan”. I denna redovisas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå för läsåret 2012/2013 och en enkät som görs bland elever i årskurs fem och årskurs åtta.

Enkäten, som spänner över sju frågor, ger en mycket positiv bild av hur eleverna i Laholms kommun upplever sin skolgång. De känner sig trygga i skolan, har bra koll på vad som förväntas av dem för att de ska nå målen och lärarna ger dem bra stöd i skolarbetet. Femteklassarna ger till och med lärarna full pott i fråga om stöd i skolarbetet. Det resultatet slår ingen kommun i landet.

- Resultatet är glädjande och något som lärare, rektorer och alla andra som arbetar på skolorna ska vara stolta över. Dessutom visar aktuell forskning att trygg lärmiljö med arbetsro, möjlighet att påverka undervisningen, tydlighet kring mål och höga förväntningar samt återkoppling av resultaten är framgångsfaktorer för elevernas lärande, säger utbildningschef Per Jangen.

Resultat för elevenkäten i Halland och riket:

Årskurs 5

  • Laholm 26: plats
  • Halmstad 40: plats
  • Kungsbacka 50:e plats
  • Falkenberg 108:e plats
  • Hylte 136:e plats

Årskurs 8

  • Laholm 8:e plats
  • Halmstad 46:e plats
  • Falkenberg 74:e plats
  • Kungsbacka 89:e plats
  • Hylte 93:e plats

- Utmaningen framgent blir att bibehålla denna positiva bild och utveckla innehållet i undervisningen. Lyckas vi där kommer kunskapsresultaten att bli ännu bättre, säger utbildningschefen.

Mätning av kunskaper

Beträffande kunskapsresultaten ligger inte Laholm lika bra till som i elevenkäten. På den nationella listan över andelen elever som nådde målen i samtliga ämnen hamnade Laholm på 99:e plats. Bäst i länet var Kungsbacka på plats 26, följt av Falkenberg på plats 52, Halmstad på plats 55, Varberg på plats 58 och Hylte på plats 259 av totalt 289 kommuner.

Få lärare per elev

SKL:s öppna jämförelser omfattar även kostnad per elev. I Laholms kommun har denna ökat successivt och ligger i dag på den övre halvan. Men det kommer inte eleverna till godo.

- Problemet är att kringkostnaderna står för ökningen. Idag har vi länets högsta lokalkostnad per elev, men den klart sämsta lärartätheten, säger Per Jangen.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 11 april 2014