Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Framtida skolorganisation

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Förslag om ny skola i Laholm

Publicerad 24 oktober 2014

Barn- och ungdomsnämnden presenterade nyligen sitt förslag till framtida skolorganisation för Laholms kommun. Förslaget innebär i korthet att en ny F-6 skola byggs i östra Laholm och att Lagaholmsskolan i Laholm (årkurs 7-9) renoveras och anpassas så att särskolans verksamhet kan flytta in.

Det betyder i sin tur att verksamheterna vid Blåkullaskolan och Glänningeskolan flyttas till Parkskolan respektive den nybyggda skolan i östra Laholm.

På samma möte beslutade nämnden att flytta verksamheten vid Dalkulla förskola i Knäred till ortens skola, som ska anpassas för förskoleverksamheten.

Bakgrund

Under 2013 fick barn- och ungdomsnämnden i uppdrag att se över skolorganisationen i Laholms kommun. Nämnden skulle lämna ett heltäckande förslag på förändrad organisation inom förskola och grundskola. Tidigare utredningar har visat på att lokalkostnaderna ökat och att dessa kostnader tar en allt större del av de totala undervisningskostnaderna.

Sedan tidigare har nämnden beslutat om vissa förändringar kring skolorganisation. Det har bland annat gällt nedläggning av Ysbyskolan som kommunal skola samt förändringar av upptagningsområden.

Fullmäktige avgör

Förslaget till framtida skolorganisation låg nyligen på kommunstyrelsens bord. Utan invändningar klubbades förslaget. På tisdag, den 28 oktober, avgörs frågan slutligen när kommunfullmäktige tar sig an ärendet.

 

Klicka på länken på denna sida för att ta del av hela utredningen.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: J3P
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 24 oktober 2014

Förslag till ny skolorganisation