JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Humana säger upp avtal

Vårdföretag säger upp avtal med kommunen

Publicerad 30 april 2014

Eva-Lotta Sandberg, vd för Humana omsorg, och Mikael Kahlin, socialnämndens ordförande, informerade på onsdagens presskonferens om att vårdföretag sagt upp avtalet med Laholms kommun.

Vid årsskiftet 2014/2015 upphör Humana omsorg AB att driva verksamhet i Laholms kommun. När det stod klart att kommunen inte kunde kompensera vårdföretaget för ökade kostnader inom ramen för gällande avtal, valde företaget att säga upp avtalet med kommunen.

Humana omsorg är Laholms kommuns största privata arbetsgivare med drygt 250 anställda. Sedan 2009 driver vårdföretaget närmare hälften av Laholms kommuns vård och omsorg med ansvar för äldreboenden på Lingården och Tangon i Laholm och Solgården i Våxtorp. Dessutom svarar företaget för hemtjänsten i centrala Laholm, i Våxtorp och Mellbystrand samt fyra boende inom LSS-verksamheten. För denna verksamhet betalde Laholms kommun företaget drygt 70 miljoner kronor under 2013. Förutom anställda berör förändringen cirka 500 brukare.

Nuvarande femåriga avtal tecknades 2009 med möjlighet till förlängning för ytterligare två år. I samband med diskussioner om Lagen om valfrihet i vården kom parterna överens om att de båda åren skulle kunna förlängas ett år i taget med start vid årsskiftet 2013/2014.

Årliga underskott

Nu väljer vårdföretaget att endast nyttja ett av de båda åren. Skälet till det är att företagets kostnader för att bedriva verksamheten i Laholms kommun gått med årliga underskott.

- Miljonbelopp har tillförts verksamheten för att uppnå den kvalitetsnivå som överenskommits med Laholms kommun. För att driva verksamheten ytterligare ett år, det vill säga fram till och med 2015, hade vi behövt få högre ersättning. Om det varit möjligt hade vi gärna stannat kvar, säger Eva-Lotta Sandberg, vd för Humana omsorg.

Strider mot avtalet

Att skjuta till mer pengar under gällande avtal skulle emellertid strida mot avtalet, understryker socialchef Björn Jingblad, samtidigt som han poängterar att Humana omsorg är en ”uppskattad utförare av vård och omsorg i kommunen”.

Socialnämndens ordförande, Mikael Kahlin (M), är också mycket nöjd med vårdföretagets verksamhet i Laholms kommun.

- Vi har haft ett väl fungerande samarbete och jag beklagar att de sagt upp avtalet, säger han.

Fortsätter som vanligt

Att avtalet sagts upp påverkar emellertid inte brukarna för resten av innevarande år.

- Vår verksamhet fortsätter som vanligt och vi ska se till att bibehålla nuvarande kvalité på vår service, säger Eva-Lotta Sandberg.

Den personal som berörs har sin anställning tryggad genom gällande arbetsmarknadslagstiftning oavsett vem som kommer att driva verksamheten vidare.

I rådande läge kommer socialnämnden att omedelbart inleda planering för hur verksamheten ska bedrivas efter årsskiftet.

Två huvudalternativ

- Det finns två huvudalternativ. Antingen bedrivs verksamheten i egen regi eller genom extern aktör. Beslut om detta hoppas jag att vi kan fatta före sommarsemestrarna, säger Mikael Kahlin.

- Humanas uppsägning av avtalet medför givetvis att vi omgående måste påbörja ett omfattande administrativt arbete samtidigt som vi ska ta fram underlag inför kommande politiska ställningstaganden. Vi är också angelägna om att regelbundet informera berörd personal, brukare, anhöriga och intresseorganisationer, säger socialchef Björn Jingblad.

Information till brukare ges via äldrelotsen, handläggare på socialkontoret samt socialtjänstens ledning.

Information till brukare och närstående finns också via länken till höger på sidan. 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 30 april 2014