JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Kattegattleden – första nationella cykelleden

Nationell cykelled i Laholm

Publicerad 24 juli 2014

Från Kattegattleden ska göras en skyltad slinga till tågstationens gateway 

Kattegattleden är ett nationellt utpekat pilotprojekt i Sverige för att utveckla cykelturismen. Regionstyrelsen i Region Halland har ansökt om att Kattegattsleden skall bli nationell turistcykelled. Leden kan därmed bli den första nationella cykelleden i Sverige.

- Att få Kattegattleden godkänd som nationell cykelled kommer bädda för betydligt fler besökare till Laholm. Vi är redan attraktiva för cyklister och nu kan vi få ännu bättre förutsättningar att locka cykelturister från när och fjärran. Det förutsätter naturligtvis att företag och andra skapar attraktiva paket med upplevelser och erbjudanden utmed leden. Kommunen har redan i år varit med och satsat på två gateways, Marias camping och tågstationen, för att bland annat tydliggöra, informera och hyra ut cyklar, berättar Ulf Mattsson, verksamhetschef kultur och utveckling.

Invigning

Det är den Nationella referensgruppen för turistcykelleder som tar beslut om ansökan, troligen i höst. I samband med svaret på ansökan blir det stormöte i Halmstad för alla berörda parter och då skall det bland annat planeras för invigning innan cykelsäsongen 2015.

Vad är en nationell cykelled?

Trafikverket har dokumenterat begreppet nationell cykelled i ”Cykelleder för rekreation och turism – klassificering, kvalitetskriterier och utmärkning” (TRV 2011/71328). Långa turistcykelleder kallas för nationella leder. De fungerar som dragplåster för cykelturism och utgör ryggraden i rekreationscykelnätet. De lockar både inhemska och utländska cykelturister för en cykelsemester på 3–14 dagar.

Delar som är viktiga för att en cykelled ska locka besökare

För att en cykelled ska kunna klassas och utmärkas som nationell turistcykelled ska den uppfylla följande:

• Leden är minst 200 km lång.

• Leden passerar minst två tätorter som är lämpliga som start- eller slutpunkt (städer,

hamnar) och som kan nås med kollektivtrafik.

Fakta Kattegattleden

Leden är 370 km lång och går genom tio kommuner mellan Göteborg och Helsingborg. I Laholms kommun går leden utmed kusten, främst på Kustvägen. En skyltad slinga till tågstationen är tänkt att knyta samman Laholms tätort med Kattegattleden.

Region Halland har ledhuvudansvaret. Alla kommuner som leden går genom är parter tillsammans med trafikverken för syd och väst samt Region Skåne.

Ledens tre viktigaste kärnvärden är havsnära, fylld av upplevelser och nästan bilfri.

 Text och bild: Reino Jacobsson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 25 juli 2014