JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Kommunen uppvaktade polisen

Ny polisorganisation bekymrar kommunen

Publicerad 13 juni 2014

Kommunstyrelsens ordförande, Thomas Jönsson (M).

Kommunledningen i Laholm är bekymrad för den nya polisorganisationen och hur den kommer att påverka dagens framgångsrika polisarbete. Kommunledningen befarar nämligen att den lokala styrningen av polisens arbete förändras menligt framöver.

Vid årsskiftet får Sverige en samlad polismyndighet till skillnad från dagens uppdelning i Rikspolisstyrelsen och 21 polismyndigheter. Samtidigt delas landet in i olika polisregioner där Halland hamnar i Region väst. Inom varje region skapas i sin tur lokalpolisområden, totalt 99 i landet. Kommunledningen befarar då att Laholm inte blir ett eget lokalpolisområde.

Uppvaktade ny polisledning
För att belysa nuvarande och framtida arbete uppvaktade därför kommunledningen, med kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson (M) i spetsen, den framtida polisledningen för Region väst.

- Idag bedrivs ett mycket väl fungerade polisarbete med ett bra samarbete med kommunen. Dessutom har polisen i Laholm utvecklat samverkansformen Laganda med kollegerna i nordvästra Skåne och västra Småland, säger Thomas Jönsson.

Laholms kommun har i dag ett handlingsprogram och samverkansavtal mellan polis, kommun och kriminalvård. Kommun och polis arbetar aktivt mot den organiserade brottsligheten och att stödja avhoppare. Dessutom infördes nyligen sociala insatsgrupper, ytterligare ett steg i satsningen på att förekomma kriminalitet.

Tillsammans med frivården arbetar kommunen också med personer som blivit dömda till samhällstjänst.

Lugnande besked
Med tanke på det goda resultatet som dessa insatser har lett till, var kommunledningen angelägen om att ge sin syn på den framtida polisorganisationen i Laholm.

- Vid mötet gavs lugnande besked och det förefaller som om Laholm får finnas kvar som lokalpolisområde från den 1 januari 2015. Att det blir så för flera år framåt, är emellertid inte skrivit i sten. Frågan om eget polisområde i Laholm ska nämligen utredas tillsammans med hela organisationen för Halland, säger Thomas Jönsson.

Går över länsgräns
På uppvaktningen överlämnandes en skrivelse från kommunen, där man också föreslår att Laholm och Båstad bildar ett eget lokalpolisområde. En organisation som bibehåller den goda kommunövergripande samverkansformen samt stärker kommunernas förmåga att öka invånarnas trygghet och säkerhet.

Idén föll i god jord hos Klas Friberg, tillträdande chef för Region väst. Samma tanke finns även på andra sidan Hallandsås. Kommunledningen i Båstad och polisledningen i Region syd förordar också modellen.

Thomas Jönsson och övriga i kommunledningen uppfattade att Laholmsbudskapet fick bra fäste hos den nya ledningen.

- Vi bemöttes på ett förtroendeingivande sätt och fick stor förståelse för vår inställning. Därmed har vi stor tillförsikt inför den nya organsation som ska skapas, säger Thomas Jönsson.

Om Laholm och Båstad blir ett eget lokalpolisområde avgörs dock på central nivå.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 30 juni 2014