JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Många nya kommuninvånare

Befolkningsökning som på 1970-talet

Publicerad 13 augusti 2014

Under försommaren tog Stellan Haraldsson, Mathias Nilsson och Thomas Jönsson det första spadtaget till Gunnohus nya flerfamiljshus i centrala Laholm. 

Ett rejält skutt uppåt. Under årets sex första månader ökade befolkningen i Laholms kommun med 166 personer och uppgick den 1 juli till till totalt 23 683 invånare. Inte sedan den så kallade gröna vågens dagar på 1970-talet har siffrorna varit lika positiva.

Under en längre tid har befolkningen förvisso ökat i kommunen, men i blygsam omfattning. En anledning till detta har varit ständig brist på lägenheter samtidigt som efterfrågan blivit allt större. Bostadsbyggandet har också länge stått still men proppen i flaskan drogs ur med bygget av de två nya flerfamiljshusen med 36 lägenheter på det gamla stationsområdet i Laholm. Nu byggs det också 32 lägenheter i centrala Laholm utmed Trädgårdsgatan. Dessa ska vara inflyttningsklara under hösten 2015.

- Eftersom flera byggherrar står i begrepp att uppföra ytterligare lägenheter i centrala Laholm, samtidigt som efterfrågan på villatomter ökat under det senaste halvåret, kan vi förvänta oss en fortsatt tillväxt, säger planeringssekreterare Karl-Axel Jansson.

Många nya lägenheter

Mycket tyder också på att lägenhetsbyggandet i Laholm är den främsta orsaken till att befolkningen ökar markant i centralorten. Av ökningen på 166 personer har nämligen 114 bosatt sig i Laholms församling som förutom centralorten även omfattar Mellbystrand.

Men det är inte enbart Laholms församling som tagit ett stort skutt framåt. Det gäller även Veinge-Tjärby församling som ökade med 39 personer. För övriga församlingar råder i stort sett status quo.

Positivt är också att det fötts relativt många barn under årets första sex månader, 123. Något födelseöverskott blev det dock inte eftersom 125 personer avled under samma period.

Kommer från andra län

Varifrån kommer då de nya kommuninvånarna? Flertalet av dem, 371 personer, har tidigare bott utanför Hallands län. Från kommuner i det egna länet kom 181 personer och från utlandet 112.. Därmed flyttade totalt 664 personer till kommunen.

Samtidigt gick en hel del flyttlass från kommunen. 496 personer packade ihop sitt bohag och flyttade till företrädesvis kommuner utanför länet.

Kommunråd ser trendbrott

Onsdagens siffror från Statistiska centralbyrån gladde inte minst kommunstyrelsens ordförande, Thomas Jönsson (M).

- Äntligen har vi fått det trendbrott som vi länge hoppats på och som behövs för att bibehålla en fortsatt välutvecklad kommunal service. Så siffrorna är verkligen positiva, säger Thomas Jönsson.

Eftersom han noggrant följer befolkningsutvecklingen påpekar han att ökningen på 166 personer blir än större om den ställs i relation till resultatet efter det första kvartalet i år. Då hade kommunen minskat med 26 personer. Mätt från denna tidpunkt blir tillskottet 192 nya kommuninvånare.

Hylte ökar mest

Även övriga Hallandskommuner ökar med Hylte i täten, mätt som andel av befintlig befolkning. Länets minsta kommun ökade med 123 personer till totalt 10 124, en tillväxt på 1,2 procent. Motsvarande siffra för Laholm var 0,7 procent.

Klicka på pdf-filerna på sidan för att ta del av statistiken.

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 13 augusti 2014