JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Moderatkvinna ny ks-ordförande

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Elisabet Babic ny ks-ordförande

Publicerad 16 december 2014

De tre kommunråden i Laholms kommun: Elisabet Babic (M), Erling Cronqvist (C) och Kjell Henriksson (S).

Som första kvinna i Laholms kommun valdes på tisdagskvällen Elisabet Babic (M) av ett enhälligt fullmäktige till kommunstyrelsens ordförande.

På posterna som vice ordförande och andre vice ordförande skedde däremot inga förändringar. Erling Cronqvist (C) står inför sin fjärde mandatperiod som kommunråd och Kjell Henriksson (S) sin andra.

Den nya mandatperioden inleds den 1 januari 2015. Inför denna förrättades på årets sista fullmäktigemöte en mängd val till nämnder och styrelser. Med Roland Gottfridsson (C) som ordförande för församlingen gick dock proceduren relativt snabbt.

Kommunstyrelsen

Förutom ovan nämnda kommunråd består kommunstyrelsen också av:
Christer Johnsson (M), Lena Olofsdotter (C), Eva M Larsson (MP), Annita Asplid (S), Rosita Antonsson (S) och Rita Johansson (SD).

Ersättare

Cecilia Roos (M), John Löfstedt (M), Ann Bengtsson (C), Lars Gustafsson (KD), Margareta Jonsson (FP), Glenn Kjellin (S), Kristina Jönsson (S), Lennart Svensson (V), Conny Nilsson (SD).

Barn- och ungdomsnämnd

Barn- och ungdomsnämden leds av Maria Bronelius (C) med Jonas Hellsten (M) som vice ordförande och Bo Tengqvist (S) som andre vice ordförande.

Övriga ledamöter: Lena Hallén-Persson (M), Ann Bengtsson (C), Helene Nilsson (KD), Gareth Bush (FP), Kewin Hansen (S) och Rita Johansson (SD).

Ersättare

Angela Johansson (M), Magnus Johansson (M), Martin Lönnstam (C), Tina Norén Örqvist (C), Per Persson (C), Eva Ågren Svensson (MP), Villemo Ekman (S), Lennart Svensson (V), Maria Lindau (SD).

Kultur- och utvecklingsnämnd

Kultur- och utvecklingsnämnden leds av Margareta Bengtsson (M) med Lorenz Pucher (C) som vice ordförande och Magnus Johansson (S) som andre vice ordförande.

Övriga ledamöter: Jenny Lundholm Graveleij (M), Gudrun Pettersson (C), Martin Petersson (MP), Lennart Hansson (KD), Karl-Fredrik Tholin (S) och Thomas Lövenbo (SD).

Ersättare

Johan Johansson (M), Ingrid Sjöberg (M), Gunnar Gullander (C), Kaj Talik (C), Jan Gottfriedson (FP), Anne-Lis Gemhagen (M), Stina Lindberg (S),Tenny Davidsson (S) och Anders Christensen (SD).

Miljö- och byggnadsnämnd

Miljö- och byggnadsnämnden leds av Ove Bengtsson (C) med Gert Olsson (M) som vice ordförande och Ove Bengtsson (S) som andre vice ordförande.

Övriga ledamöter: Knut Slettengren (M), Fredrik Lindqvist (C), Siv Pålsson (S) och Rikard Vesterlund (SD).

Ersättare

Gunilla Karlsson (M), Eva M Larsson (MP), Bo Brink (C), Sven-Olof Ugglesjö (KD), Leif Sunesson (S), Linda Lundberg (S) och Thomas Lövenbo (SD).

Socialnämnd

Socialnämnden leds av Mikael Kahlin (M) med Majvor Persson (C) som vice ordförande och Kristina Jönsson (S) som andre vice ordförande.

Övriga ledamöter: Angela Magnusson (M), Annalena Emilsson (C), Pontus Svensson (MP), Nils-Erik Johansson (S), Anna-Lena Lövgren Melin (S) och Lars-Göran Jarl (SD).

Ersättare

Karl-Fredrik Klinker (M), Margareta Svensson (M), Rhea Löfmark Aspenheim (C), Sara Unosson (KD), Britta Ramnemark (FP), Jörgen Johansson (S), My Persson (S), Kerstin Olsson (S) och Conny Nilsson (SD).

Valnämnd

Valnämnden leds av Cecilia Roos (M) med Ingela N Eriksson (C) som vice ordförande.

Övriga ledamöter: Angela Johansson (M), Kristina Jönsson (S) och Siv Pålsson (S).

Ersättare

Ingrid Sjöberg (M), Susanne Carlsson (M), Gunnel Ström (C), Ove Bengtsson (S) och Annita Asplid (S).

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämnden leds av Elisabet Babic (M) med Erling Cronqvist (C) som vice ordförande. Ordinarie ledamot är också Kjell Henriksson (S).

Ersättare

Christer Johnsson (M), Lena Olofsdotter (C) och Annita Asplid (S).

Demokrati- och organisationsberedning

Demokrati- och organisationsberedning leds av Jonas Hellsten (M) med Ove Bengtsson (C) som vice ordförande och Ove Bengtsson (S) som andre vice ordförande.

Övriga ledamöter: Lena Angviken (MP), Lennart Hansson (KD), Margareta Jonsson (FP), Håkan Ejwertz (V), Ingmar Rundberg (SD), Roland Norrman (SPI) och Bertil Johansson (Lap).

Ersättare

Lena Drott (M), Roland Gottfridsson (C), Martin Petersson (MP), Sven-Olof Ugglesjö (KD), Emma Gröndahl (FP), Annita Asplid (S), Lennart Svensson (V), Rikard Vesterlund (SD), Per Asklund (SPI) och Ulf Johansson (Lap).

Revisorer

Kommunrevisionen leds av Lillemor Landén-Vepsä (S) med Tommy Jacobsson (M) som vice ordförande.

Övriga ledamöter: Torkel Fagerström (M), Gert Eriksson (C), Bo Fritzson (C), och Patrik Appelquist (S).

 

 

Laholmsbuktens va-nämnd

Laholmsbuktens va-nämnd är ett gemensamt organ för Laholms och Halmstads kommun. Ordförandeskapet för nämnden alternerar mellan de båda kommunerna. Under mandatpersioden 2011-2014 höll en företrädare för Laholms kommun i klubban. Kommande mandatperioden innehas sysslan av en företrädare för Halmstads kommun.

Till förste vice orförande nominerade kommunfullmäktige Lena Olofsdotter (C) och Mickael Kalnak (S) till andre vice ordförande.

Ersättare

Christer Sjöberg (M) och Emma Batarseh (S).

Gemensam överförmyndarenämnd

Laholms kommun ingår i en gemensam överförmyndarenämnd som också omfattar Halmstads och Hylte kommun.

Till detta gemensamma organ nominerade kommunfullmäktige Anne Kjerstin Löfstedt-Schulz (M) som vice ordförande och Monica Yngvesson (S) som hennes ersättare.

Laholmshems styrelse

Laholmshems styrelse leds av Thomas Jönson (M) med Kent-Arne Andersson (C) som vice ordförande.

Övriga ledamöter: Lena Drott (M), Bernt Samuelsson (C), Ove Bengtsson (S), Birgitta Fritzon (S) och Maria Lindau (SD).

 

Styrelsen för Kommunfastigheter i Laholm AB

Styrelsen för Kommunfastigheter i Laholm AB leds av Thomas Jönson (M) med Kent-Arne Andersson (C) som vice ordförande.

Övriga ledamöter: Lena Drott (M), Bernt Samuelsson (C), Ove Bengtsson (S), Birgitta Fritzon (S) och Rikard Vesterlund (SD).

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 19 december 2014