JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Bra äldreomsorg

Bra äldreomsorg visar undersökning

Publicerad 05 mars 2014

De gamla i Laholms kommun är mer än nöjda med den service de får. Det framkommer i den senaste undersökningen av kommunens kvalitet i korthet.

Laholms kommun har fortsatt mycket bra resultat inom äldreomsorgen. Kostnaderna för verksamheten ligger under medelvärdet och brukarna är mer än nöjda med den service de får.
Det framgår av Sveriges Kommuner och Landstings mätning, kommunens kvalitet i korthet.

- Det är väldigt glädjande att vi ligger så bra till inom äldreomsorgen, säger Patrik Johansson, utredare på Laholms kommun.

Sedan 2009 är Laholms kommun med i denna årliga undersökning som, utifrån ett medborgarperspektiv, tar temperaturen på fem områden: tillgänglighet, trygghetsaspekter, delaktighet och kommunens information, effektivitet och kommunens roll som samhällsutvecklare. Allt eftersom har antalet deltagande kommuner ökat successivt och var vid den senaste mätningen 220.

- Tanken är att resultatet ska bli en del i kommunens styrning och verksamhetsutveckling. Vi får veta vad som kan bli bättre men också möjlighet att glädjas och känna stolthet över insatser som uppskattas. Det är också intressant att få en bild av hur vi ligger till jämfört med övriga kommuner, säger Patrik Johansson.

Sett till resultatet i stort ligger Laholms kommun över eller på samma nivå som medelvärdet för merparten av måtten.

Bra webbinformation

Högre än medelvärdet hamnar kommunens webbinformation till medborgarna, medborgarnas möjlighet att delta i kommunens utveckling och deras upplevelse av att kunna påverka kommunens verksamhet. Höga siffror får också kommunens effektivitet när det gäller förskola, grundskola och äldreomsorg . Kostnaderna per brukare inom äldreomsorgen är exempelvis lägre än genomsnittet samtidigt som de gamla är mer än nöjda med servicen.

När det gäller kommunen som samhällsutvecklare ligger flertalet resultat över medelvärdet.

Svårt få kontakt via telefon

På minussidan, det vill säga där resultatet är lägre än medelvärdet, hamnar främst kommunens tillgänglighet. Mindre än hälften av medborgarna får kontakt via telefon. Och drygt fyra av tio tycker sig inte få tillfredsställande svar. Men när medborgarna får kontakt är de mycket nöjda med bemötandet.

- Givetvis är vi inte nöjda med detta. Direkt när vi fick se resultatet av svarstiden i växeln började vi arbeta med olika insatser för att bli bättre, säger Reino Jacobsson, enhetschef för kommunikationsenheten.

Möjligheten att få plats i förskolan på önskat datum ligger också under snittet. Sak samma gäller medborgarnas upplevda trygghet. Trots att antalet bostadsinbrott minskat rejält under senare år i kommunen känner sig mindre än hälften trygga.

Klicka på länken till höger på sidan för att läsa mer om undersökningen.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 5 mars 2014