JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Nytt bostadsområde i Laholm

Efterlyser allas tankar om bostadsområde

Publicerad 09 april 2014

Casandra Hallberg och Leva Ekenberg gillar idén att ungdomar ges möjlighet att ge sin syn på det nya bostadsområdet vid Glänninge i Laholm.

Hur ska området mellan Hans Ols sjö och Glänninge sjö i Laholm exploateras? Det vill tjänstemän och politiker att allmänheten, och gärna ungdomar, ger sin syn på, och bjuder in till ett allmänt möte den 16 april på vandrarhemmet i Laholm.

Målet är 25 000 invånare år 2025 i Laholms kommun. För att nå dithän måste kommunen växa med 1 483 invånare. Fördelas inflyttningen jämt över kommunen är utbudet på byggbara tomter förhållandevis stort. Men mycket pekar på att intresset främst riktas mot kusten och Laholm. Värdefull jordbruksmark och en hel del fornlämningar runt Laholm sätter dock käppar i hjulet för möjlig exploatering.

Politiker och tjänstemän har därför slagit in på en annan väg, att förtäta befintlig bebyggelse i Laholm och bygga på höjden.

Blickarna har därför riktats mot Gläningeområdet, ett grönområde med fotbollsplan och gångstråk och där många ungdomar rör sig sommartid, särskilt vid Glänninge sjö.

Många boendeformer

Stadsarkitekt Lena Thore har skissat på ett förslag med hyreslägenheter, villor och radhus. Exploateringen rymmer även LSS-, trygghets- och äldreboende. Stadsarkitektens vision är att skapa ett attraktivt boende i parkmiljö med bibehållande av nuvarande gångstråk. Husen ska vara energisnåla och dagvattnet tas om hand i området. Kort sagt; ett framtida bostadsområde för alla ålderskategorier.

Stadsarkitekten understryker att hennes förslag är en skiss som lämnar fältet öppet för förändringar. Och synpunkter vill hon ha – från alla åldrar. Vurmar hon lite extra från någon ålderskategori är det ungdomarna.

- Vi vill ju att ungdomarna ska bo kvar eller flytta till Laholm. Därför känns det naturligt att de ges möjlighet att tycka till om sitt framtida boende, säger Lena Thore.

Tilltalar ungdomar

Något som applåderas av Casandra Hallberg och Leva Ekenberg, som går första läsåret på Osbecksgymnasiet. De gillar det öppna upplägget och den uttalade viljan att få med ungdomar i ett tidigt skede av planeringen.

Hur vill de då att området ska exploateras?

Förslaget att blanda olika ålderskategorier tilltalar dem, liksom tankarna på många mötesplatser i området. Det stärker gemenskapen och vi har alla något att lära över generationsgränserna, resonerar de.

Samtidigt poängterar de att ”boendet måste bli prisvärt”.

- Som ung tänker vi mycket på hyreskostnaden. Den måste vara rimlig för att vi ska ha råd att bo i ett nytt område, säger de båda och föreslår gemensam tvättstuga istället för tvättmaskin och torktumlare i varje lägenhet.

- Säkerligen finns det även annat man kan se över för att minska kostnaderna utan att tumma på standarden.

Med bra och genomtänkt belysning tror de att området blir tryggt och trivsamt. Även med träd och buskar.

- Växtlighet ger liv och harmoni, understryker de.

Möte på vandrarhemmet

Onsdagen den 16 april klockan 18.00 presenterar stadsarkitekt Lena Thore sitt förslag för området på vandrarhemmet i Laholm. Här hålls en så kallad workshop, det vill säga att intresserade delas in i grupper och resonerar om hur de vill utforma platsen.

Anmälan till kvällen görs senast den 14 april till:

Lena Thore
Tfn: 0430-152 24
E-post: lena.thore@laholm.se

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan granskad den 9 april 2014