JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Rester av Totex i brunnar

Rester av bekämpningsmedel i brunnar

Publicerad 23 maj 2014

Lotta Peterson ( t v) har varit handledare för Elin Jönsson och Sophie Olofsson som undersökt vatttenkvalitén i 50 enskilda brunnar i Laholms kommun.

För 25 år sedan förbjöds användningen av bekämpningsmedlet Totex strö. Men än finns spår av preparatet i naturen. I nio av 50 undersökta enskilda brunnar i Laholms kommun hittades rester av medlet, och i två av dem överskreds Livsmedelsverkets riktvärde.

I flertalet fall är de drabbade brunnarna grävda, gamla, otäta och ligger på en gårdsplan i slättlandskapet. Varför platsen ger detta utslag kan inte miljö- och hälsoskyddsinspektör Lotta Peterson ge ett tydligt svar på. Därtill är materialet från 50 undersökta brunnar alltför begränsat.

Men hon understryker att det inte finns något samband mellan intensiv lantbruksnäring i slättbygd och det aktuella bekämpningsmedlet.

- Inom lantbrukets yrkesmässiga användning av bekämpningsmedel förekom aldrig Totex, säger hon.

Innan preparatet förbjöds 1989 användes det främst på banvallar, stora öppna grusplaner, grusgångar vid kyrkor och parkeringsplatser. En och annan villaägare spred det också på trädgårdsgångar för att hålla dem fria från växtlighet.

Examensarbete

Resultatet presenterades nyligen för politikerna i miljö- och byggnadsnämnden, som under förra året anslog 100 000 kronor för att få en bild av vattenkvalitén i några av de cirka 4 500 enskilda brunnarna i kommunen. Uppdraget att undersöka förhållandena gick till de båda studenterna Elin Jönsson och Sophie Olofsson, som läser på miljö- och hälsoskyddsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Undersökningen blev deras examensarbete.

Ett 30-tal fastighetsägare i kommunen nappade direkt på möjligheten att få sin brunn undersökt. Resterande 20 plockade studenterna ut utifrån vissa kriterier. Av de 50 brunnarna var 18 borrade och 32 grävda. Dricksvattnet analyserades på 25 olika rester av bekämpningsmedel.

Installera filter

För att förbättra vattenkvalitén i de drabbade brunnarna rekommenderar Lotta Peterson att fastighetsägarna installerar filter. Samtidigt drar hon en lans för att de, och det gäller alla, ska ha bättre koll på sina brunnar. På sina håll var nämligen skicket allt annat än önskvärt. Växter och djur var ingen ovanlig syn som mötte studenterna när de lyfte på brunnslocken.

- Brunnen ska vara tät och locket ligga en bit ovanför markytan för att förhindra att ytligt vatten tränger in, säger Lotta Peterson.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 22 maj 2014