JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Skolor i Laholm fick nationell topplacering

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Skolor i Laholm fick nationell topplacering

Publicerad 22 december 2014

När uppemot 100 000 grundskoleelever fick säga sitt i Sveriges största elevenkät fick Laholm en topplacering. 

Sveriges största elevenkät, som genomförs av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en måttstock på hur skolor och kommuner har lyckats med sitt värdegrundsarbete och uppdrag. Laholm var en av 203 kommuner som deltog i årets undersökning som vänder sig till landets elever i årskurs fem och årskurs åtta. Av de 203 kommuner som deltog hamnade Laholm på 15:e plats i årskurs fem och på 36:e plats i årskurs åtta.

Grundskolan i Laholm arbetar mot visionen att ”alla ska ständigt utvecklas”. Visionen fokuserar på lärandet i undervisningen samt på lärarens och rektorns ledarskap. Med engagemang, kompetens och goda relationer nås goda resultat.

- SKL:s enkätundersökning är ett viktigt mätinstrument vi använder oss av för att försäkra oss om att vi arbetar i rätt riktning för grundskolan, säger Per Jangen, utbildningschef på Laholms kommun.

Elevenkäten omfattar sju övergripande frågor där eleverna fick svara positivt eller negativt. Av eleverna i Laholm svarade 80-98 procent positivt på alla frågor utom fråga två där åttondeklassarnas svar hamnade knappt under medel.

- Att 97 procent av femteklassarna och 96 procent av åttondeklassarna känner sig trygga i skolan är ett fantastiskt resultat. Nu är vår utmaning att behålla topplaceringen och fokusera på förbättringsområden, säger Per Jangen.

SKL:s sju enkätfrågor

1. Trygghet – jag känner mig trygg i skolan
2. Lust att lära – skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer
3. Inflytande – lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter
4. Kunskap om målen – jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena
5. Stöd och hjälp – lärarna i min skola hjälper mig i skolarbetet om jag behöver det
6. Återkoppling – jag får veta hur det går för mig i skolarbetet
7. Höga förväntningar – mina lärare förväntar sig att jag ska nå målen i alla ämnen

Läs mer om Sveriges största elevundersökning på SKL:s hemsida.

Text: Viktor Hedén

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 22 december 2014