JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Statsbidrag till Osbeck

Handlingsplan betalade sig bra

Publicerad 18 februari 2014

Osbecksgymnasiet får 637 000 kronor av Skolverket för att förbättra den arbetsplatsförlagda utbildningen.

Det kan betala sig bra att snabbt vara på tårna när staten vill att kommunerna ska göra prioriterade satsningar. På Osbecksgymnasiet i Laholm började skolledningen omgående ta fram en handlingsplan för att förbättra kvalitén i det arbetsplatsförlagda lärandet efter Skolinspektionens nedslående resultat. I veckan kom belöningen, ett statsbidrag på 637 000 kronor från Skolverket.

För drygt två år sedan granskade Skolinspektionen det arbetsplatsförlagda lärandet i 39 skolor. Endast var femte skola i undersökningen klarade av att ge den kvalité som krävs för uppdraget. I rapporten konstaterades att ambitionerna på flera skolor var alltför låga och att man ”nöjde sig med att ’få ut’ eleverna.” Eleverna fick praktik men utbildningskraven uppfylldes inte.

Hög kvalité

Osbecksgymnasiet i Laholm var förvisso inte med i undersökningen, men skolledningen ansåg det ändå angeläget att se över denna del i de yrkesförberedande programmen.

- Under tre år har eleverna 15 veckor arbetsplatsförlagt lärande. Det är en stor del av deras tid på skolan, så självklart ska vi också kunna erbjuda hög kvalité på denna del av utbildningen, säger Pia Svensson, avdelningschef på kultur-och utvecklingsverksamheten.

Med Skolinspektionens rapport i sin hand tog skolledningen omgående tag i frågan och började fundera på förbättringar. Det resulterade i en konkret handlingsplan som skolan presenterade för Skolverket och som fick myndigheten att trycka på ”gillaknappen”, varvid ett statsbidrag på 637 000 kronor gick till Osbecksgymnasiet.

- Självfallet var vi riktigt glada och nöjda när beskedet kom. Men så har vi också lagt ner mycket tid på att identifiera var problemen finns hos oss och hur vi ska åtgärda dem, säger Pia Svensson.

Bättre underlag

Det handlar om att stärka den arbetsplatsförlagda utbildningen mot målen i kursplanerna och att tydliggöra vad som ska bedömas för att kunna sätta betyg på denna del av utbildningen. Med hjälp av statsbidraget kan skolan omgående börja kompetensutbilda lärarna, som har något av en nyckelroll för samverkan med arbetslivet.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 18 februari 2014