JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Stort överskott för 2013

Överskott på drygt 40 miljoner

Publicerad 01 mars 2014

Kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson (M) kan glädja såg åt fjolårets stora överskott på 41,2 miljoner kronor.

Fjolåret såg inte ut att bli ett starkt ekonomiskt år för Laholms kommun. I budgeten för 2013 fanns förvisso ett överskott, men det beräknades inte bli större än cirka tio miljoner kronor. Verkligheten blev en annan. När räkenskaperna för det preliminära bokslutet summerades blev överskottet fyra gånger större, 41,2 miljoner kronor.

- Resultatet är verkligen glädjande. Nämnderna har gjort allt för att hålla sig inom den budgetram som de tilldelats av kommunfullmäktige. Och verksamheterna har på ett ambitiöst och målinriktat sätt jobbat föredömligt med att hålla tillbaks kostnaderna för den löpande verksamheten. Det är riktigt glädjande, säger kommunstyrelsens ordförande Thomas Jönsson (M), och refererar till tidigare års utveckling.

Då, mellan åren 2010 och 2012, ökade kostnaderna i genomsnitt med fem procent per år. Under fjolåret stod kostnaderna, i löpande priser, i stort sett stilla jämfört med 2012. Plockar man bort pris- och löneökningarna sjönk till och med kostnaderna med ett par procent.

- Det visar att all personal i samtliga verksamheter tagit ett stort ansvar för kommunens ekonomi. För det ska de ha stor eloge. Ett sådant ansvarstagande är också vad som fordras för att kommunen ska klara av kommande ofrånkomliga kostnadsökningar, säger kommunrådet.

Krävdes åtgärder

Kostnadsutvecklingen under decenniets första år lämnade ingen ekonom och politiker oberörd. Åtgärder krävdes och genomfördes under 2013 - med råge. Nämndernas underskott för 2012 på 22,7 miljoner kronor vändes under fjolåret till ett överskott på 10,2 miljoner kronor. Alltså en förbättring med nära 33 miljoner kronor, och det imponerar på Thomas Jönsson.

Så här blev utfallet i förhållande till budgeten: kommunfullmäktige minus 100 000 kronor, kommunstyrelsen plus en miljon kronor, kommunstyrelsens va-verksamhet minus 1,7 miljoner kronor, kultur- och utvecklingsnämnden minus en miljon kronor, servicenämnden plus 700 000 kronor, servicenämndens avfallsverksamhet plus 3,3 miljoner kronor, miljö- och byggnadsnämnden plus 400 000 kronor, barn- och ungdomsnämnden plus 4,9 miljoner kronor, socialnämnden plus 3,2 miljoner kronor och överförmyndarnämnden minus 400 000 kronor. Revisionen höll sig helt inom budgetramarna.

Återbetalning av premier

Varifrån kom då övriga slantar som genererade överskottet på 41,2 miljoner kronor? Här fanns ett par tunga engångsposter. En av dem var de så kallade AFA-pengarna, det vill säga återbetalning av premier på avtalsförsäkringar. 17,6 miljoner kronor landade i kommunens kassakista. Denna förstärktes med ytterligare 11,3 miljoner kronor genom försäljning av värdepapper och fastigheter. Men det fanns också en minuspost. Diskonteringsräntan på pensionsskulden sänktes och därmed ökade skulden med 5,3 miljoner kronor.

God ekonomisk hushållning

Med det starka resultatet i ryggen och den kraftigt minskade kostnadsutvecklingen underlättas det kommande arbetet med budgeten för 2015, påpekar kommunrådet, som fått svart på vitt att Laholms kommun bedriver en god ekonomisk hushållning. Ett mått på detta är att överskottet bör vara två procent av budgeten. I fjol blev det 3,8 procent.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 28 februari 2014