JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Tänk om - tänk nytt

Framtida service kräver nytänkande

Publicerad 24 mars 2014

Kraven på offentlig service förändras över tiden men också som en följd av att vi blir allt äldre varvid behoven ökar. För att möta detta måste vi förändra arbetssätt och börja tänka om.

Därför ingår Laholms kommun som en av 20 kommuner i utvecklingsprojektet ”Förändra radikalt”, vilket drivs av Sveriges kommuner och landsting.

Projektet drivs under två år. Under denna tid hoppas de deltagande kommunerna hitta nya perspektiv för att driva offentlig verksamhet.

Tänk nytt för att göra nytta

Många har länge flaggat för de utmaningar som välfärdssamhället står inför. En av dem är Innovationsrådet, som i mitten på förra året släppte sitt slutbetänkade ”Att tänka nytt för att göra nytta – om perspektivskiften i offentlig verksamhet”. Här konstateras att den offentliga sektorn i Sverige är en av världens mest välfungerande. I Sverige kan man deklarera med hjälp av sms, hämta paket i matvarubutiken och bo på patienthotell efter barnafödande.

Samtidigt står vi inför stora framtida frågeställningar. Det handlar bland annat om vår miljö, en åldrande befolkning och hur den offentliga verksamheten ska finansieras på sikt.

Ta tillvara engagemang

Enligt Innovationsrådet är problemen inte oöverstigliga. De kan hanteras om engagemanget hos människor i gemen, hos företag och det civila samhället tas tillvara.

- Mycket tyder på att vi lever under våra tillgångar, det vill säga att vi inte på allvar tar tillvara på de resurser och det engagemang som finns hos människor i samhället. Denna kraft vill vi frigöra för att uppnå och utveckla den service som förväntas av oss i kommunen, säger kommunchef Nils Danred.

Kommunerna som ingår i projektet träffas för första gången den 1 april för gemensamma diskussioner om metoder och arbetssätt.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 24 mars 2014