JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Tar över Humana

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Kommunen tar över Humana

Publicerad 12 november 2014

Lingården i Laholm är en av två äldreboende i kommunen som drivs av Humana omsorg. Strax före årskiftet tar Laholms kommun över verksamheten. 

Fungerar övergången som den ska kommer det inte märkas mer än på bilarna, arbetskläder och tjänstelegitimationer att det är kommunen som driver vård och omsorg efter Humana i Laholm. Den 29 december sker övergången från vårdföretaget till kommunen och från och med den 30 december ansvarar kommunen för driften.

Arbetet med Laholms kommuns övertagande av Humanas verksamheter i Laholm är inne i sitt slutskede. Humana och Laholms kommun har tillsammans gjort nödvändiga förberedelser och mycket har redan genomförts. Men en del aktiviteter måste ske just den 29 december, som till exempel överlämning av dokumentation.

- Vår målsättning är att den enskilda brukaren och personalen på de berörda verksamheterna ska påverkas så lite som möjligt av själva bytet. Om allt går som planerat kommer det mer eller mindre bara synas på bilar, personalens arbetskläder och tjänstelegitimationer att det har skett en förändring, säger Björn Jingblad, socialchef i Laholm.

Nästan halva verksamheten

Idag driver Humana omkring hälften av Laholms kommuns vård och omsorg med ansvar för äldreboenden på Lingården och Tangon i Laholm och Solgården i Våxtorp samt fyra LSS- boende. Dessutom svarar vårdföretaget för hemtjänst, boendestöd, trygghetslarm, ledsagarservice och avlösarservice inom områdena centrala Laholm, Våxtorp och Mellbystrand.

Såväl brukare som personal har informerats inför övergången. Informationsbrev har delats ut till brukarna inom Humanas verksamhet. Ytterligare informationsbrev kommer att skickas ut till alla i december.

Alla har erbjudits anställning

- All Humanas personal har erbjudits anställning i Laholms kommun och nu vet vi vilka som har tackat ja. Berörd personal har bjudits in till informationsträffar vid tre olika tillfällen där det fanns möjlighet att ställa frågor till oss som ansvarar för verksamheten. På plats fanns också ansvariga från personalavdelningen, säger Marie Strömberg, avdelningschef Resurscentrum barn, ungdomar och vuxna.

- Inför övergången har vi besökt och inventerat samtliga verksamheter och informationsmöten har hållits med all personal. Vi är väldigt glada över att så stor del av personalen följer med oss och i mitten av december ska alla enhetschefs tjänster vara tillsatta, säger Jennie Andersson, avdelningschef på Resurscentrum äldre.

Text: Camilla Lovén, projektledare vård och omsorg

Fakta:

Humana driver på entreprenad omkring hälften av Laholms kommuns vård- och omsorg. Humana har valt att inte förlänga sitt avtal ytterliggare ett år, vilket innebär att deras verksamhet upphör vid årsskiftet. Socialnämnden och Humana har ingått en överenskommelse om att övertagandet sker den 29 december och kommunen övertar formellt driften av verksamheterna den 30 december. 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 12 november 2014