JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Tar prover på dricksvatten

Högskolestudenter kollar enskilda brunnar

Publicerad 28 mars 2014

Linda Westergård lyfter på locket till den grävda brunnen för Elin Jönsson och Sophie Olofsson.

Få har på så kort tid som högskolestudenterna Sophie Olofsson och Elin Jönsson lärt känna Laholms kommun. Under snart en månad har de kört kors och tvärs genom det sydhalländska landskapet för att ta vattenprover i enskilda brunnar, såväl grävda som borrade. Inom kort är provtagningen klar. Lite senare i vår ges besked om det finns rester av bekämpningsmedel i någon eller några av de 50-tal brunnar som undersökts.

Från tidig förmiddag till sen eftermiddag tillbringar Elin och Sophie åtskilliga timmar i bilen på de sydhalländska vägarna. I möjligaste mån förlägger de provtagningsplatserna så nära varandra som möjligt för att undvika onödig bilkörning. Men det blir ändå åtskilliga mil när dagsrundan är slut. Besöken ska ju också stämma överens med fastighetsägarnas möjlighet att ta emot dem. Proverna tas nämligen från kranvattnet i köken. Dessutom vill Elin och Sophie kika ner i brunnarna. Extra muskelkraft kan då komma till pass för att vrida tunga lock åt sidan.

4 500 enskilda brunnar

Många i Sverige har enskilda brunnar, i Laholm rör det sig om cirka 4 500 hushåll. Huruvida vattnet innehåller rester av bekämpningsmedel vet man oftast väldigt lite om, till skillnad från det kommunala dricksvattnet med regelbunden provtagning. Men i Danmark är det annorlunda. Här har man också bra koll på vattenkvalitén i de enskilda brunnarna, vilket leder till att ett 100-tal brunnar stängs årligen.

I en motion begärde därför miljöpartiet att förhållandet skulle undersökas i Laholms kommun. Politikerna nappade och anslog 100 000 kronor till undersökningen. Uppdraget landade hos miljökontoret som i sin tur kontaktade Elin Jönsson och Sophie Olofsson, som går sista året på miljö- och hälsoskyddsprogrammet på Högskolan i Halmstad. Tillsammans med miljökontoret har Elin och Sophie planerat hur undersökningen ska genomföras. Ett mer spännande examensarbete kunde de knappast ha fått. Liknande undersökningar har nämligen gjorts i ytterst få kommuner, varav Landskrona är en.

- Som student önskar man inget hellre än att få ta tag i ett handfast uppdrag som kan vara till nytta för en kommun eller ett företag. Och i Laholm får vi vara med om en ytterst ovanlig undersökning, säger Elin och Sophie.

Många hörde av sig

I vintras uppmanades fastighetsägare höra av sig till miljökontoret för att delta i projektet. Ett 30-tal hörde av sig. Resterande plockade Elin och Sophie ut med utgångspunkt från fastigheternas placering i landskapet.

Linda och Leif Westergården i Kåphult, Knäred, var en av fastighetsägarna som nappade på möjligheten att få sitt vatten testat.

- Vi har länge funderat på att få vårt dricksvatten analyserat. Så när denna möjlighet dök upp ville vi gärna vara med. När barnen var små testades vattnet på eventuell förekomst av nitrat och nitrit. Sedan dess, och det är cirka 20 år sedan, har inga prov tagits, säger Linda Westergården.

Provet som Elin och Sophie tar analyseras på 25 typer av bekämpningsmedel som ger en mycket bra bild av om det finns bekämpningsmedel i dricksvattnet. Provet tänker Linda och Leif komplettera med ett vanligt vattenprov.

- Då får vi riktigt bra koll på vad vi dricker, säger Linda.

Brunn för 30 hushåll

Elin Jönsson och Sigvard Lundblad

I stugområdet Hällede på Hallandsås tog Elin Jönsson prov på Sigvard Lundblads vatten.

Samma dag som Elin och Sophie var i Kåphult snirklade de sig fram på småvägarna till stugområdet Hällede på Hallandsås. Sigvard Lundblads fritidshus är ett av 30 hushåll med gemensam brunn. Årligen tas prover på vattnet, dock inte på eventuell förekomst av bekämpningsmedel. Som gammal kemist är Sigvard Lundblad intresserad av högskolestudenternas examensarbete. Rester av bekämpningsmedel tror han dock inte att det finns i den borrade brunnen på 160 meters djup, men möjligen oljerester.

- En hel del skog har avverkats i området, och det är inte otänkbart att oljor från skördare och skotare trängt ner i marken, säger han.

Bekämpningsmedel i flera brunnar

Senare i vår får Elin och Sophie analysresultatet. När en liknande undersökning gjordes i Landskrona hittade man rester av kemiska bekämpningsmedel i fyra av tio brunnar. Den vanligaste restsubstansen var BAM (2,6 – diklorbensamid) och rester av atrazin, som båda ingick i det tidigare godkända klass 3-preparatet Totex strö, vilket förbjöds 1989. Rester av Roundup, som ska brytas ner på ett år, dök också upp.

Elin och Sophies provtagning kommer att ge en bra överblick av om det förekommer bekämpningsmedelsrester i våra brunnar eller inte.

- Men hittar vi rester av bekämpningsmedel i en undersökt brunn kan grannbrunnen trots det vara fri från sådana ämnen, säger de.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 28 mars 2014