JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Vad händer efter valet?

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Vad händer efter valet?

Publicerad 26 september 2014

Efter väljarnas val överlägger nu partierna om bland annat rollbesättningen i nämnder och styrelser.

Valet är över. På länsstyrelsen i Halmstad har sydhallänningarnas röster kontrollräknats och en del politiker placerats om på listorna efter personvalskryssen.

Med utgångspunkt från valresultatet fördelas platserna i kommunfullmäktige och i kommunens åtta nämnder. Jämfört med det senaste allmänna valet tillträder nya kommunfullmäktige redan den 15 oktober, 14 dagar tidigare jämfört med 2010. Och det sker i samtliga 290 kommuner. Ett beslut fattat av riksdagen för att valresultatet ska få ett snabbt genomslag.

Ålderspresident leder förhandlingar

Fullmäktigeförsamlingen med 41 ledamöter har sitt första sammanträde den 21 oktober. Eftersom ingen ordförande valts leds förhandlingarna av ålderspresidenten, det vill säga den som suttit flest år i fullmäktige. Församlingens första uppgift blir att välja nytt presidium, en ordförande och två vice ordföranden. Presidiet tillträder omedelbart varvid klubban övertas av den nye ordföranden. På dagordningen står också val av valberedning.

Dess uppgift är att förbereda val av ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och övriga nämnder. Vem som ska få vilken plats i nämnderna sker i förhandlingar mellan partierna på grundval att antalet mandat respektive parti fått i fullmäktige.

Många val i december

Valet av 54 ledamöter och lika många ersättare till kommunens åtta nämnder görs den 16 december, med tillträde den 1 januari 2015. På decembermötet väljs också presidierna i respektive nämnd däribland kommunstyrelsens ordförande och två vice ordföranden.

Partiöverläggningar

Sedan en tid tillbaka sker överläggningar mellan partierna för att dels försöka skapa en majoritet dels om rollbesättningen av de kommunala posterna.

Under innevarande mandatperiod har Laholms kommun styrts av Moderaterna, Centern, Folkpartiet och Kristdemokraterna med Thomas Jönsson (M) som kommunstyrelsens ordförande. I nya fullmäktige tappar emellertid Alliansen sin tidigare majoritetsställning. De fyra partierna fick 19 av totalt 41 platser i fullmäktige.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 26 september 2014