JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Vikingagård i Nyby?

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Arkeologer undersöker nytt bostadsområde

Publicerad 01 oktober 2014

Ola Kadefors sätter en pinne mitt i den runda svarta ringen. Här stod en gång en rejäl stolpe till ett långhus.

Döljs en vikingatida gård under matjorden på det nya bostadsområdet i Nyby, Laholm? Ola Kadefors, projektledare för den 10 000 kvadratmeter stora utgrävningen, hoppas på detta. Upptäckt av gårdar från denna tid är nämligen ovanliga. I Laholms kommun finns endast en dokumenterad gård, i Ösarp strax utanför Laholm.

Laholm växer, men det är inte bara att sätta spaden i jorden och börja schakta för nya bostadshus. Hallands äldsta stad omges av många forntida boplatser. En titt på Kulturmiljö Hallands arkeologiska kartor visar att områdena intill eller en bit ifrån Lagan länge varit bebodda.

När Laholms kommun för 15 år sedan planerade nytt villaområden på Nyby, väster om Ängelholmsvägen och söder om 24:an, gjordes en arkeologisk förstudie. För kommunen blev resultatet en smula nedslående. Fynden var så många att slutundersökning krävdes av platsen innan området kunde exploateras. Notan för den arkeologiska undersökningen beräknades hamna på närmare en miljon kronor. Ett besked som placerade projektet i malpåse. Istället sattes spaden i jorden för andra bostadsområden runt staden.

Blickade åter mot Nyby

Sedan dess har antalet byggbara områden blivit färre. För en tid sedan riktades därför blickarna åter mot Nyby. Kostnaden för slutundersökning av området hamnade på 850 000 kronor. Dagens klartecken till arbetet ska sättas i relation till markprisökningarna under de senaste 15 åren. Prislappen har stigit från 10 till en bit över 30 kronor per kvadratemter.

- Efterfrågan på villatomter i Laholm har ökat rejält på sistone, och kommunens målsättning är att växa. Därför bedömdes kostnaden som rimlig i förhållande till vårt behov samt kostnaden för att köpa mer mark, säger planeringssekreterare Karl-Axel Jansson.

Första arkeologiska slutundersökningen

Den första slutundersökningen av ett helt nytt bostadsområde i Laholms kommun väckte naturligtvis arkeologernas nyfikenhet för området. Sedan några dagar finns fyra arkeologer på plats för att dokumentera boplatsen. När grävskopan skalat bort jordlagret riktas deras tränade ögon mot markytan. Med en falks blick upptäcker de svarta ringar och andra mörka skiftningar.

Markerar fyndplatser

- När grävmaskinen gjort sitt gäller det att snabbt scanna av området och markera fyndplatser innan ytan torkat, förklarar Ola Kadefors.

På ett större område har han och kollegan Patrik Hallberg placerat en lång rad med röda markörer.

- Här stod en gång en pallisad som inhägnade gården. Förmodligen mer än ett skydd för att hålla djuren intill boplatsen, förklarar Ola Kadefors.

En bit från pallisaden visar han på två stora svarta ringar i marken, rester av rejäla pelare från ingången till ett cirka 50 meter långt hus. Innanför det cirka sex meter breda långhuset syns också en eldstad. Ola Kadefors daterar huset till 200-300 år efter Kristus.

Husen "återuppbyggs"

30-talet meter därifrån syns lämningar av ett annat, cirka 500 år yngre, hus. Med digital teknik mäter Patrik Hallberg in de markerade platserna. Tillbaks på kontoret bearbetas uppgifterna i ett datorprogram och husen ”byggs upp”.

Så fort grävmaskinen frilagt ett område från matjord blickar Patrik Hallberg ut över området och spanar efter färgskiftningar. Platserna markeras och kartläggs digitalt. 

- Med denna visualisering blir det lättare för allmänheten att skapa sig en bild av hur våra förfäder levde, säger Patrik Hallberg.

När arkeologerna bearbetat allt material från området ska nämligen undersökningen presenteras på ett åskådliggörande sätt för alla intresserade.

Tanken är också att kommunen ska ta med illustrationerna i sina planeringsdokument för området och belysa dess intressanta historia.

- Det är inte minst viktigt för att hålla vår historia levande, säger Karl-Axel Jansson.

Inga fynd av föremål

Hittills har inga större fynd i form av föremål gjorts. Möjligen förändras bilden om arkeologerna hittar avfallsgropar eller brunnar. Här slängdes smått och gott av brukade föremål.

 

 

Några fynd av föremål har Ola Kadefors ännu inte hittat, men väl rester av stolpar. Här står han mitt i ingången till ett 50 meter långt hus. 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 1 oktober 2014