JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2014 / Villabyggandet börjar ta fart

Villabyggandet börjar ta fart

Publicerad 27 maj 2014

Mikael Lennung skönjer en ny vår för villabyggandet. Nya villor byggs och tomter reserveras på Glänningeområdet i Laholm.

Begreppet ketchupeffekt är sannerligen gångbart för att beskriva pågående och planerade byggen av hyreslägenheter i Laholms kommun. Nu börjar även villabyggandet röra på sig. Efter flera års stiltje poppar nya hus upp, framför allt på Glänningeområdet i Laholm.

Under 2013 beviljades totalt 14 bygglov för nya villor och lika många för nya fritidshus. För årets fem första månader är motsvarande siffror sex och tio.

I fjol byggdes det nästan undantagslöst vid kusten. I år har nya hus främst rests i Laholm, och än fler är på gång. Åtta kommunala tomter har reserverats på Glänningeområdet och Örelid i Laholm. Intresse har också visats för kommunens tio tomter i Hasslöv.

- Det förefaller som om de senaste årens närmast obefintliga villabyggande ligger bakom oss, säger Mikael Lennung, mark- och exploateringsansvarig på Laholms kommun.

Framtidstro

Vad det beror på kan han inte ge entydigt svar på.

- Möjligen handlar det om ett uppdämt behov och en positivare syn på framtiden. Kanske har också de som gått i nybyggnadstankar anpassat sig efter regeln att man endast får låna 85 procent av villans marknadsvärde och sparat under några år, säger han.

Efter sommaren släpper kommunen tio nya villatomter utmed Perstorpsvägen i Ysby. Ett unikt område såtillvida att det är den enda plats i hela kommunen där planen medger att villor får byggas i två hela våningar.

Det kan bli en viktig faktor för att få fler att lockas till kommunala villatomter utanför Laholm. Hittills har nämligen intresset för dem varit svalt. Enligt Mikael Lennung är det inte liktydigt med att få vill bo där. Kruxet är svårigheten att få banklån eftersom marknadsvärdet på nya villor utanför Laholm ligger under produktionskostnaden. Det innebär att fastighetsägaren måste betala mer ur egen ficka.

Ny grupp bygger

Flygbild över Glänningeområdet och Örelid i Laholm.

Villabyggandet har tagit fart på Glänningeområdet och Örelid. Och flera obebyggda tomter har reserverats.

Vilka är det då som bygger, reserverar tomter och varifrån kommer de? Två grupper utkristalliseras; 30-40-åringar och individer nära pensionsåldern. Och oavsett ålder bor flertalet redan i kommunen.

Att gå i nybyggnadstankar med pensionsavgången runt knuten är en ny tendens. Mikael Lennung tror dock att det ligger i tiden.

- När pensionsåldern närmar sig börjar allt fler att se över sitt boende. Att bo stort och i två plan är inte särskilt ändamålsenligt på ålderns höst. Och fler bor ju hemma långt upp i åldrarna. Då vill man ha bekvämt boende i ett plan, säger han.

Flertalet nya villor är på 130-160 kvadratmeters boyta. De tidigare populära öppna planlösningarna har i viss mån gett vika för fler rum innanför fasaden. Lösvirkeshusen tycks också vara på återgång till förmån för industriproducerade hus, som numera erbjuder fler flexibla lösningar. Normalvillan på de kommunala tomterna kostar cirka 2,5 miljoner kronor. Därtill kommer anslutningsavgift för el, va och fiber på cirka 300 000 kronor.

Byggboom av flerfamiljshus

När det gäller hyresrätter, inom det privata och allmännyttiga bostadsbeståndet, kan man verkligen tala om en byggboom. Förverkligas alla planer tillkommer närmare 280 lägenheter under de närmaste fem åren. På det gamla stationsområdet i Laholm är 36 redan inflyttningsklara och utmed Trädgårdsgatan i Laholm färdigställs 32 lägenheter under senare delen av 2015.

Svalt intresse för industrimark

Den positiva framtidstro som speglas i bostadsbyggandet har en bra bit kvar inom industri- och tjänstesektorn, mätt som efterfrågan på kommunal industrimark. Här är det trögt. Mikael Lennung hoppas dock på bättre fart när kommunens köp av 250 000 kvadratmeter på Nyby industriområde i Laholm blir klart.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 27 maj 2014