JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Knäredsföretag slutsaneras

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Slutsanering på Knäredsföretag

Publicerad 24 september 2015

Under de närmaste veckorna påbörjas slutsaneringen på platsen där Knäreds Galvano höll till. När byggnaden revs för fyra år sedan undersöktes området inom och utanför grundmurarna på eventuell förekomst av trikloretylen.

År 2 000 gick Knäreds Galvano i konkurs. Sedan dess har ett antal undersökningar och mindre saneringar gjorts på platsen för att komma till rätta med föroreningar i marken. Under de närmaste veckorna slutsaneras området.

Under många år sysslade Knäreds Galvano med ytbehandling av metalldelar, i dagligt tal galvanisering. I samband med denna process användes kemikalier som innehöll farliga ämnen som exempelvis tungmetaller, cyanid och klorerade lösningsmedel.

Synen på hantering av dessa farliga ämnen har förändrats radikalt sedan den dag företaget etablerades på platsen med påföljd att man i dag måste ta hand om de föroreningar som ämnena förorsakat.

Prioriterad bransch

Så här såg det ut när Laholms kommun och länsstyrelsen påbörjade inventeringen av Knäreds Galvano efter konkursen. 

Vid tidpunkten för konkursen hade länsstyrelsen i Halland påbörjat inventeringar av förorenade områden på olika platser i länet. Ytbehandling var en av de branscher som var prioriterade, eftersom det var känt att branschen använde många farliga kemikalier.

Därmed fästes ögonen på Knäredsföretagets mångåriga verksamhet och inventering genomfördes. Då framkom att man måste gå vidare med undersökningar. Eftersom företaget gått i konkurs och det saknades ansvarig ägare gavs statsbidrag under förutsättning att Laholms kommun tog på sig huvudmannaskapet.

Trikloretylen i marken

De tidiga undersökningarna tydde på att marken var förorenad av metaller. Dessutom pekade mycket på att det fanns en betydligt "svårare" förorening av trikloretylen i mark och grundvatten under huvudbyggnaden, där provtagningar inte kunnat genomföras. Under 2010 gjordes därför en mindre sanering med rivning av den förorenade byggnaden. Därmed blev det möjligt att ingående undersöka förekomsten av trikloretylen både inom och utanför fastigheten. Dessbättre visade det sig att situationen var mindre allvarlig än vad tidigare undersökningar visat, och att det därmed inte krävdes dyrbar sanering av trikloretylen.

Kommande veckor genomförs sista fasen innan marken kan användas för normal industriverksamhet. Under denna tid saneras de ytliga marklagren på metaller under och omkring den rivna huvudbyggnaden. Det handlar om att schakta bort främst metaller så som krom och zink samt cyanid.

Ingen trevlig syn

- Synen som mötte oss när vi första gången gick runt i området och klev in i byggnaden var allt annat än trevlig. Sedan dess har vi kört bort alla kvarlämnade kemikalier, slamhögar och rensat slambrunnar och ledningar från giftiga ämnen. När vi rev byggnaden kunde vi också ta hand om de föroreningar som trängde upp ur betonggolvet, säger miljöinspektör Lotta Peterson.

När kommunen och länsstyrelsen nu står inför sista fasen känner hon sig nöjd med att det mångåriga arbetet lett till att platsen inte längre är en miljöfara med risk för att skadliga ämnen sprids i omgivningarna.

Efter slutförd sanering kontrolleras området under ett års tid för att säkerställa så att grundvattnet på och runtomkring fastigheten inte är påverkat.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 24 september 2015