JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Föreningsträff om flyktingar

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Flyktingsituation på föreningsträff

Publicerad 03 december 2015

Civilsamhället har under det gångna halvåret spelat en stor och viktig roll i hanterandet av flyktingsituationen, såväl nationellt som lokalt i Laholm.

För några dagar sedan träffades därför företrädare för Laholms kommun och det civila samhället på Gröna Hästen i Laholm, för att diskutera vad kommunen och civilsamhället kan göra gemensamt för de asylsökande som bor i kommunen.

Ett 30-tal personer från studieförbund, Röda korset, Knäreds samhällsförening, IM, Svenska kyrkan, Laholm utan gränser, Rotary, Hishults byalag, Laholms BTK Serve, Laholms fotbollsklubb, Mellbystrandsföreningen och Lions hörsammade inbjudan.

- Genom att kanalisera människors engagemang genom civilsamhället, och samtidigt skapa en struktur för samarbete och samordning mellan kommun och civilsamhälle, tror vi att vi kan skapa bättre förutsättningar för nyanlända som bosätter sig i vår kommun, säger Anna Haraldsson, tillfällig asylsamordnare i Laholms kommun.

Mött stort engagemang

I denna roll har hon mött ett stort engagemang och stor vilja hos många kommuninvånare att bidra till att människor som kommer till kommunen från andra länder blir delaktiga - och tas tillvara - i samhället.

Under mötet informerades om flyktingsituationen, hur det ser ut i Laholm idag och gavs goda exempel på civilsamhällets lokala engagemang. Det diskuterades även hur kommun och civilsamhälle kan samarbeta framöver kring insatser och vad representanter från olika föreningar, organisationer och verksamheter kan och har möjlighet att göra redan idag. Och intresse finns för att starta ett nätverk mellan kommun och civilsamhälle för att främja integration. En tråd som kommunen tog fasta på och tog sig an uppgiften att kalla intresserade till ett nytt möte i början av nästa år för att diskutera riktlinjer för ett sådant nätverk.

Anna Haraldsson var mycket nöjd med mötet och vad det resulterade i. Hon hoppas att ett framtida nätverk blir en plattform för samarbete, samordning, kontakt och informationsspridning mellan kommunen och civilsamhället för att främja integrationen .

Ser gärna fler

Inbjudan till dialogmötet gick ut genom kommunens befintliga kanaler.

- Vi kan säkert ha missat att bjuda in någon eller några aktörer, som också skulle vilja vara med och bidra, säger Anna Haraldsson, och poängterar att alla föreningar, verksamheter och organisationer som verkar i civilsamhället i Laholms kommun är välkomna att delta i ett framtida nätverk.

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 3 december 2015