JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Heldag om folkhälsa

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Invånardialog om folkhälsa

Publicerad 05 november 2015

Om vi vill ha en god folkhälsa behöver kommunen släppa kontrollen och låta flera vara med i framtagning av och beslut om nya lösningar. Arbeta mer som en maskros än en ek, förklarade Edward Andersson i sin föreläsning.

Folkhälsan i Laholm stod nyligen i fokus på ett dialogcafémöte med 50-talet deltagare från bland annat Folkhälsorådet, lokala föreningar, intresseorganisationer och kommunens politiker och tjänstemän.

Innan grundfrågan för dagen, hur vi arbetar gemensamt för en god och jämlik hälsa i Laholm, diskuterades runt caféborden och presenterades en enkätstudie av nämndstjänsteman Monica Svensson och folkhälsoutvecklare Alexander Mårtensson från Region Halland. Resultatet från enkäten bygger på svar från 16 000 hallänningar. Bland svaren kan man se inom vilka områden som laholmarnas hälsa skiljer sig från hallänningarnas. Exempelvis mår laholmarna psykiskt bättre men dessvärre går fler med självmordstankar. Vi har fler med ryggont och astma. Laholmarna har svårare att lita på andra människor jämfört med övriga hallänningar. Vi röker mer än hallänningarna men snusar mindre, den totala tobaksförbrukningen är dock ungefär lika. Så kallad riskabel alkoholkonsumtion har minskat med 26 procent i åldrarna 18-29 år.

- Många av medeltalen är bra men det kan vara stora skillnader inom vissa grupper, till exempel ålderskategorier, säger Alexander Mårtensson.

Hela rapporten finns att läsa via länk på denna sidan eller kontakta Region Halland om pappersversion.

Dagens expert

Edward Andersson inledde dagens workshop med en föreläsning om demokrati och folkhälsa. Edward har bland annat arbetat i Storbritannien där han startade tankesmedjan Involve som arbetade med människors deltagande relaterat till hälsa.

- Samverkan och delaktighet ökar i omfattning för många organisationer, kraven från målgrupperna ökar. Och medborgarna vill delta, främst inom hälsa och sjukvård, berättade Edward.

Deltagarna fick också ta del av spännande idéer innan gruppdiskussionerna satte igång på allvar, exempelvis:

  • Expert patient - personer med långvarigt sjukdomstillstånd blir ofta experter på sin sjukdom och sina sjukdomsrelaterade upplevelser. Dessa experter utbildas i att utbilda nyligen drabbade patienter och på så sätt kompletterar och avlastar det den ordinarie vården.
  • Time banking - otraditionella läkarordinationer där motion, sällskap, upplevelser och liknande ordineras av läkare. Att bryta ensamhet kan exempelvis främja tillfrisknandet.
  • Sam-design - kan handla om förbestämda vanligen förekommande frågor som patientgrupper har som patienten väljer bland för att minska känslan av att ställa dumma frågor till läkaren och som kan inspirera till att se saker ur andra eller bredare perspektiv.
  • Citizen Science - man använder större grupper med relevant erfarenhet som aktiva deltagare i undersökningar, bedömningar och liknande.

Grupparbete

I tre omgångar fick deltagarna diskutera och komma med idéer kring olika frågor som till exempel ”Vad är våra största utmaningar med folkhälsan i Laholm? Vem är det viktigt att vi får med i arbetet kring folkhälsa i Laholm? Vad är våra prioritetsområden för arbetet med folkhälsa i Laholm? Inom vilka områden tror vi att vi kan få stora resultat ganska snabbt?” Svaren skrevs direkt på bordens pappersdukar och togs upp i en gemensam summering av dagen. Deltagare och andra kan om några veckor ta del av anteckningar med mera via länken "Laholmsnämnden" på denna sidan.

Text och bild: Reino Jacobsson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 5 november 2015