JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2015 / KF tog klimatanpassningsplan

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Klimatanpassningsplan

Publicerad 25 februari 2015

Som första kommun i Halland har kommunfullmäktige i Laholm antagit en plan för klimatanpassning. Denna blir nu en ledstjärna för att undvika framtida problem med bland annat byggande vid kusten och andra låglänta områden.

Planen antogs enhälligt på fullmäktiges februarimöte. Som underlag till den omfattande utredningen ligger IPCC:s dokument, där världens ledande klimatforskare slagit fast att klimatförändringarna med 95 procents säkerhet beror på människans utsläpp av växthusgaser – främst koldioxid. Dokumentet har sedan skalats ner till nationell och regional nivå med hjälp av SMHI och andra myndigheter.

Ändrad växtsäsong

-Utifrån denna bearbetning har vi tittat närmare på olika scenarier för hur klimatet kan påverka oss i Laholms kommun. Det kan exempelvis gälla förändrad växtsäsong, långa värmeböljor, kraftiga regnperioder och höjning av havsnivån, säger miljöstrategerna Margareta Lindgren och Elin Tallqvist, som arbetat med planen.

Och de slår fast, att alla i kommunen på ett eller annat sätt kommer att påverkas.

- Därför är det viktigt att vi nu har en plan som visar på effekterna av ett förändrat klimat. Och att vi måste förhålla oss till detta för att inte göra oss mer sårbara, fastslår Elin Tallqvist.

Bråttom med åtgärder

Men det handlar inte enbart om att måla upp illavarslande scenarier. För än har inte tåget gått för åtgärder, som leder till att Jordens medeltemperatur inte stiger mer än två grader.

- Men det är bråttom att inleda en omfattande omställning för att uppnå ett samhälle fritt från fossila bränslen, och därigenom minska utsläppen av växthusgaser. Man kan se det som en vågskål, där man har utsläppsminskningar i den ena och anpassningsåtgärder i den andra. Ju mer ambitiösa utsläppsminskningar ju mindre klimatförändringar och därigenom mindre anpassningsbehov, säger Margareta Lindgren.

Så minskar du dina utsläpp

Vad kan man då göra själv för att minska utsläppen? Exemplen är många, det kan exempelvis handla om at åka kollektivt, cykla till och från jobbet, konsumera mindre och förståndigare, att tilläggsisolera bostäder, använda solfångare och solceller och att tänka över sina semestervanor.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 25 februari 2015