JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2015 / LOV-dag i Laholm

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Informationsdag om LOV

Publicerad 21 april 2015

Tommy Skörd, styrelseordförande för Adium Omsorg AB, informerade om att vara privat utförare inom hemtjänsten.

I början av 2016 införs LOV (lagen om valfrihetssystem) inom hemtjänsten i Laholms kommun. Med anledning av detta anordnades på tisdagen en informationsdag i Laholm om LOV, där företrädare för kommuner som tillämpar systemet och en entreprenör som är verksam i det delade med sig av sina erfarenheter.

Socialnämndens ordförande, Mikael Kahlin (M), gav inledningsvis en kort bakgrund till beslutet. Huruvida valfrihetssystemet ska omfatta alla delar av hemtjänsten tar socialnämnden ställning till juni, liksom ersättningsmodell. På sikt räknar ordföranden med att cirka 25 procent av brukarna i Laholms kommun kommer att välja annan utförare än kommunen.

Under informationsdagen medverkade socialnämndens ledamöter och referensgrupperna, vilka består av representanter för kommunala handikapprådet, kommunala pensionärsrådet och fackliga företrädare i den sociala verksamhetens samverkansgrupp. Representanter för äldreomsorgen fanns också på plats precis som projektgruppen.

Lotta Karlsson och Ulrika Wattman från Ängelholms kommun berättade om sina erfarenheter av valfrihetssystem i hemtjänsten.

Fyra år med LOV

Britt Wiklander, LOV-koordinator i Halmstads kommun, samt Ulrika Wattman och Lotta Karlsson, kvalitetsutvecklare Ängelholms kommun, berättade om sina kommuners valfrihetssystem och de erfarenheter de gjort under årens lopp. Båda kommunerna införde systemet för drygt fyra år sedan. I Halmstad har cirka 10 procent av brukarna valt annan utförare än kommunen och i Ängelholm är det drygt 20 procent.

Tydliga och höga krav

Under dagen medverkade också Tommy Skörd, styrelseordförande för Adium Omsorg AB, tillsammans med sina verksamhetschefer Karin Åkesson i Ängelholm och Adrian Karlsson i Varberg. De lyfte fram betydelsen av att kommunerna ställer tydliga och höga krav på dem som ska utföra hemtjänst, och ett bra samarbete med uppdragsgivarna.

I samband med informationen ställde deltagarna många frågor som de fick svar på.

Adrian Karlsson och Karin Åkesson, verksamhetschefer i Adium Omsorg AB, är privata utförare av hemtjänst  i Varberg respektive Ängelholm.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 21 april 2015