JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Matsvinnet minskar i köken

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Svinnet minskade med 13 procent

Publicerad 19 november 2015

Mariette Idh, Marie Kullberg och Sofia Fridolf jobbar i köket på Glänninge förskola. Tillsammans med övrig personal i kommunens kök ser de till att matsvinnet blir så litet som möjligt.

Matsvinnet i Laholms kommuns förskole- och skolkök ska årligen minska med fem procent. Det målet klarades med råge när 2014 jämförs med 2015. Svinnet sjönk med nästan 13 procent, och minskade från 2 030 till 1 840 liter.

- Det är riktigt bra, säger kostområdeschef Margaretha Kjellson.

Än bättre blir resultatet när det ses i ljuset av att antalet elever ökat med nära 100, påpekar hon. Med konstant elevantal hade således minskningen blivit än större.

Kostverksamheten, som är en del av kommunens Internservice, slår sig emellertid inte till ro med detta. Nyligen antogs en handlingsplan för fortsatt minskning av svinnet vid mottagnings- och tillagningsköken i förskolor och skolor.

Något som är fullt möjligt, enligt Margaretha Kjellson. Tillsammans med övriga kostområdeschefer jobbar hon nu efter en slags tvåstegsraket. Handlingsplanen för köken följs nästa år upp med en handlingsplan för beställarna: barn- och utbildningsnämnden, kultur- och utvecklingsnämnden samt socialnämnden.

God planering

För köken handlar det om god planering, att maten ser god och tilltalande ut, bra kommunikation mellan tillagnings- och serveringspersonal, att rester tas tillvara och tät kontakt mellan tillagnings- och mottagningskök.

Väl genomförd matsedelsplanering ser Margaretha Kjellson som en viktig del i arbetet, exempelvis att känsliga råvaror används så nära serveringstillfället som möjligt. Portioner anpassade efter matgästerna – små barn äter mindre än stora – är en annan åtgärd.

Större svinn i mottagningskök

Att svinnet i mottagningsköken är större än i tillagningsköken beror främst på att de förra inte får frysa ner överbliven mat för användning vid ett senare tillfälle. Därför är det viktigt att mottagningsköken beställer rätt mängd.

- Viss "överbeställning" är förstås ofrånkomlig för att gardera sig mot situationer då maten inte räcker till. Men om mottagningsköken har reservmat i form av pasta, köttbullar eller pyttipanna, som snabbt kan lagas till, minskar "överbeställningarna", säger Margaretha Kjellson.

Steg två

Handlingsplan för beställarna är nästa del i tvåstegsraketen. Genom denna hoppas hon på än bättre kommunikation mellan köken och ansvariga för verksamheterna. Om exempelvis många barn och elever är hemma på grund av sjukdom, måste köken få veta detta. I annat fall tillagas portioner som går direkt i slasken. God koll på beställning av specialkoster ger också mindre mängd matavfall.

Jämnare fördelning av eleverna under lunchserveringen är ett annat starkt önskemål. Matro och längre tid på sig att äta har också visat sig ge effekt på svinnet.

Tillgodoser önskemål

Varje förskola och skola har särskilda matråd. På skolorna är eleverna representerade i dessa.

- Det är skoj att vara med när de träffas, och ta del av synpunkter om mat och matmiljö. Vi är också angelägna om att på bästa sätt tillgodose elevernas önskemål, säger Margaretha Kjellson.

Mariette Idh, Marie Kullberg och Sofia Fridolf jobbar i köket på Glänninge förskola. Tillsammans med övrig personal i kommunens kök ser de till att matsvinnet blir så litet som möjligt.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 19 november 2015