JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Medborgarundersökning 2015

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Laholm upplevs tryggare

Publicerad 11 juni 2015

Invånarna har sagt sitt – Laholms kommun känns tryggare! Det framgår av en stor medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån (SCB) nyligen gjort.

Sedan några år tillbaka har närpolis, kommun och kriminalvård samverkat mycket aktivt för att förebygga och minska brotten. Arbetet resulterade i priset Security Awards 2014 inom kategorin ”Årets säkerhetsarbete i kommun”. Medborgarundersökningens resultat visar att insatserna uppmärksammats även av invånarna.

Upplevd trygghet ingår som en del av hur invånarna bedömer kommunen som en plats att bo och leva på. Och man tycker det är bra att bo i Laholms kommun. Man är mer nöjd i Laholm än vad man i genomsnitt är i de andra 133 kommunerna som deltog i medborgarundersökningen.

Inflytande

Ett annat huvudämne är vilket inflytande man som invånare tycker att man har. På alla delpunkterna i ämnet ser vi små förbättringar vid varje undersökningstillfälle sedan 2009.

- Även om vi förbättrar oss och är bättre än genomsnittet för de andra kommunerna ska vi inte vara nöjda, säger kommunstyrelsens ordförande Elisabet Babic (M). Undersökningen visar att invånarna både i Laholms kommun såväl som i de flesta kommunerna inte är tillräckligt nöjda och det måste vi i Laholm arbeta ännu hårdare med för att förbättra.

Vad tycker invånarna om inflytandet i sin kommun? NII står för Nöjd-Inflytande-Index

Kommunens verksamheter

Det tredje huvudämnet handlar om vad invånarna tycker om kommunens verksamheter. Här ser vi små eller inga förändringar jämfört med de tidigare undersökningarna. Och nöjdheten i Laholm är klart större än genomsnittet bland de andra jämförelsekommunerna.

Enkättrötthet

Av de 1 200 laholmare i åldern 18-84 år som fick möjlighet att svara på enkäten svarade 47 procent, vilket är nio procentenheter mindre än vid 2013 års undersökning. Minskad lust att svara på enkäter är en allmän trend som visar sig även i Laholm.

Medborgarundersökningen har gjorts i Laholms kommun vartannat år sedan 2009. Resultatet av hela årets och de tidigare undersökningarna kan du läsa via länken här på sidan.

Text: Reino Jacobsson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 11 juni 2015