Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Ny modell för hemsjukvård

Ny modell för hemsjukvård

Publicerad 01 april 2015

Nu finns en ny modell för hemsjukvård i Halland. Modellen har tagits fram gemensamt av de halländska kommunerna och Region Halland och gäller från den 7 april. Tanken är att patienterna i allt större utsträckning ska få sina behov av vård tillgodosedda i hemmet.

Med modellen blir kriterierna för att få hemsjukvård lika i hela Halland. Behoven avgör nu om en person ska få kommunal hälso- och sjukvård eller via vårdcentral. "Tröskelprincipen" gäller, det vill säga alla som kan ta sig till en vårdcentral ska vända sig till denna, övriga kan få hjälp av hemsjukvården. Region Halland ansvarar för att det finns läkare i hemsjukvården.

En gemensam politisk nämnd med representanter från kommunerna och regionen följer upp och utvecklar den gemensamma modellen. Nämnden arbetar också med kvalitetsfrågor för en likvärdig vård i länet.

Finansieringen av den nya överenskommelsen sker genom att regionen betalar ett fast belopp till varje kommun. Beloppet räknas om varje år med hänsyn till kostnadsutveckling och demografiska förändringar.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 1 april 2015

Länkar