JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2015 / "Nya" Apotekarelunden

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Apotekarelunden ges ny utformning

Publicerad 08 september 2015

Så här kommer "nya" Apotekarelunden att se ut framöver. Två lindar och två avenbokar fälls samtidigt som nya träd planteras.

Två lindar och ett äppelträd behålls i utformningen av Apotekarelunden i centrala Laholm. Förslaget presenterades nyligen för kommunstyrelsens ledningsutskott, som ställde sig bakom tankarna.

På initiativ av kommunråden hölls för en tid sedan ett allmänt möte kring utformningen av den lilla oasen. Under en följd av år har en hel del synpunkter framförts på att såväl fälla träd som att bibehålla dem. Därför fick kommunens planeringskontor i uppgift att se över utformningen. Till detta beviljades en halv miljon kronor ur Lundgrenska donationsfonden.

Hett debattämne

Trädens vara eller inte blev också ett ganska hett debattämne på det allmänna mötet. I den gestaltning som ledningsutskottet nu har ställs sig bakom fälls två av de fyra lindarna och två avenbokar. Men besökaren kommer inte att mötas av en öde yta.

Drygt tio nya träd planteras bland annat ett kinesiskt korkträd, ett näsduksträd och flera körsbärsträd. Sittplatserna utökas också med bänkar och bord av träskulptören Anders Ölund, som också getts uppdraget att utforma lekredskapen. Sin vana trogen håller han sig till gamla almar.

Bersåer och perenner

Rabatter och bersåer med inslag av perenner, som blommar vid olika tidpunkter på året, kommer också att möta besökaren.

- Under hela uppdraget har vi haft för ögonen att skapa ett rum som lockar till besök oavsett årstid. Här kommer att finnas såväl vårblommande buskar som träd med enastående höstfärger, säger stadsträdgårdsmästare Charlotte Fajerson.

Synpunkter vägdes in

I ett tidigt skede diskuterades fällning av samtliga fyra lindar. Nu bibehålls två, vilket delvis är frukten av de synpunkter som framfördes på det allmänna mötet, understryker Charlotte Fajerson.

Kommunstyrelsens ordförande, Elisabet Babic (M), riktar ett stort tack till alla som engagerat sig i frågan, och hoppas nu ” på samma engagemang i form av besök i lunden när den är klar.”

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 8 september 2015