JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Satsar på bättre mottagande

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Språkstödjare förbättrar mottagande

Publicerad 15 september 2015

Behovet av att möta Laholms kommuns invånare på fler språk än svenska har ökat markant i takt med att allt fler flyktingar söker sig hit. Därför startar nu ett projekt med uppgift att utveckla kommunens interna service med språkstöd till verksamheterna. I första hand ska språkstödjare, ett komplement till befintliga tolkar, kunna bokas som resurs i kontakten med nya kommuninvånare.

Språkstödet, som genomförs i samverkan mellan Laholms kommuns integrationsenhet, kommunikationsenheten och enheten för flerspråkighet och integration, ska ses mot bakgrund av flyktingvågen mot Europa. För att på bästa sätt ta emot de flyktingar som kommer till Laholms kommun är kommunen angelägen om att utveckla sitt mottagande. Vilket i sin tur kan få fler att bo kvar och arbeta i kommunen.

Bättre beredskap och mottagande

- Inledningsvis tror vi att språkstödet mest handlar om frågor kring barnomsorg, skola och socialtjänst. I förlängningen ska det öka beredskap och mottagandekapacitet i alla delar av den kommunala verksamheten för att möta ett allt större behov, säger Jenny Strand, chef för integrationsenheten.

Projektet ska även undersöka hur tekniska hjälpmedel som Google translate och appar kan användas som komplement till språkstödjarna. Dessutom ska man se över vilka delar av kommuninformationen som ska översättas.

Först i Halland

Laholms kommun är först i Halland med att införa denna service. Anna Haraldsson, projektsamordnare på Laholms kommuns integrationsenhet, ser gärna att Laholms initiativ inspirerar övriga kommuner i länet att införa ett likande system för att utveckla stödet till nyanlända flyktingar.

Utveckling av intern service

Arbetet utgår från kommunens kommunikationsenhet, som getts projektresurser för att leda arbetet.

- Tack vare ett konkret uppdrag och projektresurser har vi kunnat rekrytera Tina Norén Örqvist som ny medarbetare på Medborgarservice. Språkstöd är en naturlig utveckling av vår interna servic. Det ska bli jättespännande att försöka tillgodose behoven hos verksamheterna för att bättre kunna möta våra största språkgrupper i kommunen, säger Reino Jacobsson, enhetschef på kommunikationsenheten.

Projektet påbörjas i höst och pågar drygt ett år varefter resultatet och servicen övergår till den löpande verksamheten.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 15 september 2015