JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Ungdomsarbetslösheten sjunker

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Kraftig minskning av arbetslösa ungdomar

Publicerad 22 juli 2015

Statistik från Arbetsförmedlingen visar stor minskning av ungdomsarbetslösheten. Laholms kommun har på två år nästan halverat antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd.

 

Nedåtgående och positiv kurva över öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, för ungdomar 18-24 år i Laholms kommun.

Trenden är generellt positiv i Sverige och Laholm är bättre än genomsnittet. I Laholm minskade antalet med 15,7 procent jämfört med juni förra året. Motsvarande siffra för riket är 12,7 procent och för Halland 11,6 procent.

Framgångsrecept

Laholms kommun arbetar aktivt med arbetsmarknadsinsatser, inte minst för ungdomar 16-24 år.

- Det känns jättebra att få bekräftelse på att jobbet vi gör ger resultat, säger enhetschef Wiveca Ekeblad. Att det gått så bra beror på flera saker, menar Wiveca. Först och främst har vi ett fantastiskt samarbete med berörda aktörer runt oss, speciellt de lokala företagen med sina praktikplatser. Vi har en politisk enighet som satsar på oss.  Vi har ett handplockat team med engagerade medarbetare som brinner för att göra en skillnad för vår målgrupp. Och vi har kontinuitet i arbetet med rutiner, system och personal.

Efter en liten stund lägger Wiveca till en fjärde framgångsfaktor.

- Vi följer inte alltid vårt uppdrag till punkt och pricka. Vi har en benägenhet att ta till oss uppgifter som utan tydlig mottagare annars riskerar att hamna mellan stolarna.  Det är nog också en av anledningarna till att vår enhet vuxit så fort.

Pengar att spara

Att satsa på ungdomar som står utanför studier och arbete är många är eniga om. Men vad betyder det egentligen?

- Det är en viktig friskfaktor. Vi är helt enkelt friskare om vi har en vettig sysselsättning. Friskare människor kostar mindre och bidrar till mer, hävdar Wiveca med tydlighet. Vi kan se en direkt effekt på minskad utbetalning av ekonomiskt bistånd.

Som ett exempel hänvisar hon till en socioekonomisk beräkning som Trelleborgs kommun gjort. I rapporten beräknades vad en ungdom som varken arbetar eller studerar kostar samhället både ur ett lokalt och ur ett regionalt perspek­tiv. Man kom fram till att varje ungdom inom målgruppen kostar cirka 400 000 kronor per år, varav kommunens del är 160 000 kronor. (Källa: Socioekonomiska beräkningar som en opinionsbildare, Socialmedicinsk tidskrift 3/2014)

Studiebesök från andra kommuner

- I förstudien till vad som skulle bli Ungdomslotsen tittade vi på hur andra arbetade med dessa frågor och vi gjorde studiebesök hos flera kommuner, berättar Wiveca. Nu är det vi som verkar vara det goda exemplet och kommuner kommer till oss på studiebesök för att se och lära.

 

Enhetschef Wiveca Ekeblad utanför sina lokaler på Ringvägen (Bild: Jennie Christensen)

Lotsen har bytt namn till Jobb Laholm

Ungdomslotsen som startade 2010 med tre anställda har vuxit snabbt. Uppdraget att stötta personer i att hitta sin väg till arbete och självförsörjning, omfattar sedan 2013 även vuxna. Idag, med utökat uppdrag från bland annat Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, är man sexton personer i verksamheten.

I samband med byggnationen av Campus Laholm kommer man under de närmaste åren att husera på Ringvägen 38 mellan Sparbanksvallen och Osbecksgymnasiet.

Lotsen passar också på att byta namn till Jobb Laholm för att tydligare visa resultatet som verksamheten ska leda till.

 

Text: Reino Jacobsson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 22 juli 2015