JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Utvecklar ny basnäring

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

25 miljoner för utveckling av ny basnäring

Publicerad 29 december 2015

Besöksnäringen är en bransch i stadig utveckling. För att få än mer fart på denna i Halland satsar Region Halland och de halländska kommunerna 25 miljoner kronor under tre år på utveckling av näringen.

2020 är besöksnäringen Sveriges nya basnäring. Den visionen formulerade Svensk Turism AB för fem år sedan, och nu hakar Region Halland och de halländska kommunerna på. Tillsammans satsar de under tre år 15 miljoner kronor på att utveckla näringen. Därtill har de fått 10 miljoner kronor i EU-anslag.

- Besöksnäringen tas sällan på allvar som en viktig näring utan betraktas mer som lite av hobbyverksamhet. Men när Svensk Turism AB lyfter den till en ny svensk basnäring, jämförbar med skogs- och verkstadsindustrin, då är jag övertygad om att synsättet blir ett annat, säger Ulf Mattsson, verksamhetschef inom kultur och utveckling på Laholms kommun.

Att näringen redan är att räkna med visar inte minst dess växande andel av Sveriges ekonomi och sysselsättning. Cirka 170 000 människor arbetar idag inom branschen, som på tolv år skapat 37 000 nya arbetstillfällen. Och fler kan det bli om näringen utvecklas på ett professionellt sätt, hävdar bland annat organisationen Turism i Skåne.

Många besöker Halland

Visserligen är Halland redan en av landets mest välbesökta regioner, men mer kan göras för att utveckla regionens attraktivitet. I beaktande av att besöksnäringen får allt större betydelse var det också ett naturligt steg för Region Halland och de halländska kommunerna att tillsammans jobba mer för den växande branschen.

Tre områden

Det treåriga projektet fokuserar på tre områden: kunskap, affärsutveckling och kommunikation. Kunskap handlar om systematisk undersökning av gästernas upplevelse av sin vistelse, vilket sker i nära samarbete med Mittuniversitet. Med affärsutveckling avses att vidareutveckla intresset för att besöka regionen och dess kommuner men också finna nya anledningar att söka sig till Halland. Kommunikation bygger på två spår, dels öka gästernas upplevelse och gärna förlänga deras vistelse dels få fler besökare till länet.

- Laholms kommun är alltför liten för att på egen hand göra en motsvarande kartläggning. Med samarbetet får vi nu en unik möjlighet att få synpunkter från turister som besökt kommunen, hur de upplevde sin vistelse och vad de eventuellt anser borde utvecklas. Och med kopplingen till Mittuniversitet säkerställs att kartläggningen görs på ett systematiskt sätt, säger Ulf Mattsson.                                                                                     

Helhetsbild

För att få en så heltäckande bild som möjligt av gästernas upplevelse kontaktas de före, under och efter sitt besök i kommunen. Synpunkter på informationen om besöksmålet via olika digitala kanaler - dator, läsplatta och smart telefon - är också något som man vill veta mer om.

Med projektet som grund får kommunerna en gedigen plattform att stå på för att utveckla besöksnäringen och därmed utöka antalet gästnätter för såväl inhemska som utländska turister.

Självspelande piano

- Halland har det väl förspänt med sin långa kust. Sommartid har dess dragningskraft varit något av ett självspelande piano. Nu är det hög tid att utveckla denna resurs, men inte bara det. Det handlar också om att marknadsföra andra resmål, under andra årstider, exempelvis fiske- och cykelturismen i Laholms kommun, säger Ulf Mattsson.

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 30 december 2015