JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2015 / Valfrihet i hemtjänsten

Laholms kommuns arbete med covid-19

Klicka här för att ta del av uppdaterad information

Brukare kan själv välja hemtjänst

Publicerad 28 augusti 2015

Socialnämndens ordförande Mikael Kahlin (M) ser en fördel i att nämnden väntat med införandet av den så kallade Loven. Med erfarenheter från andra håll har Laholm plockat russinen ur kakan för brukare och utövare.

Det formella beslutet om valfrihet inom hemtjänsten i Laholms kommun är fattat sedan länge. Nu drar socialnämnden upp riktlinjerna för vad utförarna ska kunna erbjuda i form av service- och omsorgsinsatser när verksamheten drar i gång i början av nästa år.

Lagen om valfrihet i vården (LOV) trädde i kraft den 1 januari 2009. Denna reglerar vad som ska gälla när exempelvis en kommun överlåter till brukare att själv välja utförare av service- och omsorgsverksamhet.

I Laholms kommun valde politikerna att tillämpa den för kommuner frivilliga lagen inom hemtjänsten. När införandet sjösätts i Laholms kommun kan därmed alla brukare som tilldelats hemtjänst välja vem som ska utföra insatserna – kommunen eller de privata utförare som kommunen godkänt.

Vad fordras då av de privata utförarna? Det har socialnämnden nu fattat beslut om. De ska:

  • Erbjuda både service- och omsorgsinsatser inklusive delegerade sjukvårdsinsatser. Det innebär hjälp med personlig omvårdnad, tvätt, städning, inköp och livsmedelshantering.
  • Utföra hemtjänst från klockan 07.00 till klockan 23.00 alla dagar i veckan.
  • Erbjuda tillagning och distribution av huvudmålet, det vill säga lunch, alla dagar i veckan.
  • Ersättas utifrån beviljad tid.

Besvarande av trygghetslarm och insatser nattetid läggs emellertid inte på de privata utövarna. Det åligger Laholms kommun.

Plockat russinen ur kakan

Att det tagit tid från formellt beslut till införande av Loven beror bland annat på att socialnämnden studerat effekterna av lagstiftningen på olika håll i landet. Russin har plockats ur kakan för att brukare och utövare ska gynnas på bästa sätt.

- Med detta beslut lägger nu socialnämnden en grund för att skapa en välfungerande och individbaserad hemtjänst med valfrihet, säger nämndens ordförande Mikael Kahlin (M).

Anpassning till små företag

Nämnden har också haft för ögonen små och medelstora utövares möjlighet att verka i kommunen. För att undvika att en stor aktör lägger rabarber på allt, har kommunen delats in i geografiska områden. Därmed kan företagen själva bestämma var de vill bedriva verksamhet. En närhet som också kan tilltala brukaren.

- Dessutom har vi varit angelägna om att skapa enkla och tydliga regelverk för företagen. I och med det kan de snabbt komma igång med verksamheten, säger Mikael Kahlin (M).

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 28 augusti 2015