Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Bättre barn- och ungdomsvård

Information med anledning av coronavirus och covid-19

Här samlar vi allt publicerat material om hur coronaviruset påverkar Laholms kommuns verksamheter, till exempel förskola, skola, gymnasiet, vård och omsorg. Här finns också länkar till myndigheter. 

For all information published on the page, the "translate" function can be used (see top right). للحصول على كافة المعلومات المنشورة على الصفحة، يمكن استخدام وظيفة "الترجمة" (انظر أعلى اليمين).

Länk till sidan

Bättre barn- och ungdomsvård

Publicerad 12 januari 2016

Hur ska socialtjänsten på bästa sätt fungera på kommunal, regional och nationell nivå för att stärka den sociala barn- och ungdomsvården?
För att få en bild av detta och hur verksamheten fungerar i dag, besökte på tisdagen regeringens nationella samordnare i frågan, Cecilia Grefve, Laholm.

Laholms kommun är en av 52 kommuner som hon för en dialog med för att få en så bred kartläggning som möjligt. Dessutom träffar hon andra aktörer inom området. Med kartläggningen som grund ska hon under våren 2017 lämna en slutrapport på goda exempel, men också vad som behöver göras för att driva på utvecklingen inom barn- och ungdomsvården. I uppdraget ingår även att se över det nationella stödet och huruvida det är ändamålsenligt i förhållande till de behov som finns på regional och kommunal nivå.

Får inte alltid stöd

- Vi vet att barn och unga inte alltid får det stöd och den hjälp som de behöver. Det är allvarligt och behöver åtgärdas. Barn och unga ska tas på allvar och deras synpunkter är avgörande för socialtjänstens arbete. Vi vet också att det är mycket som fungerar. Detta behöver vi också lyfta fram och lära oss av, säger Cecilia Grefve.

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Lars Ingemarson
Sidan uppdaterad den 12 januari 2016