JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Eleverna trivs i skolorna

God trivsel men tapp i mattekunskaper

Publicerad 27 april 2016

Per Jangen är utbildningschef i Laholms kommun

Grundskoleeleverna i årskurs 5 och 8 i Laholms kommun har en mycket positiv syn på sin skola och undervisningen och hamnar på 30:e respektive 36:e plats i landet. Samma framskjutna plats har dock inte kommunen i rankingen över kommunens sammanvägda resultat i sitt kunskapsuppdrag. Här ligger de kommunala skolorna på 212:e plats – ett tapp på 157 platser jämfört med rapporten för 2015.

Sedan tio år tillbaka redovisas årligen rapporten Öppna jämförelser för grundskolan, vilken bygger på SCB-statistik och sammanställs av Sveriges kommuner och landsting (SKL). Årets rapport, som utgår från läsåret 2014/2015, beskriver kunskapsresultatet på kommun- och riksnivå samt resultatet på en av Sveriges största elevenkät. Närmare 100 000 elever årskurserna 5 och 8 deltar i denna. Med det statistiska materialet som grund rangordnas kommunerna.

Sju frågor till eleverna

Elevenkäten, som omfattar sju frågor, är ett mått på hur väl skolan lyckats i sitt uppdrag när det gäller förmågan att fånga elevernas engagemang, motivation, och delaktighet. Här har Laholms kommuns 5:or och 8:or gett skolan högt betyg under flera år. Och det befäst i årets rapport. Samtliga frågor fick mellan 80 och 96 procents positiva svar från eleverna med ett undantag. Mindre än hälften av åttorna anser att skolarbetet gör dem så ny nyfikna att de får lust att lära sig mer.

Av kommunerna har Arjeplog i Norrbottens län högst sammanvägt resultat för årskurs 5. 98 procent av eleverna har svarat positivt. Motsvarande placering bland 8:orna tog Sävsjö kommun i Småland. Högst resultat för både årskurs 5 och 8 fick en annan Smålandskommun – Nybro.

Bristande mattekunskaper

Att Laholms kommun halkat ner i rangordningen över det sammanvägda resultatet i kunskapsuppdraget, tillskriver utbildningschef Per Jangen främst bristande mattekunskaper.

- Det slår igenom på alla nivåer och är också en starkt bidragande orsak till att gymnasiebehörigheten sjunkit, säger han.

Varför mattekunskaperna sjunkit så kraftigt har han ingen exakt förklaring till, möjligen är det en tillfällighet. Ty med det underlag han nu har tillgång till pekar kunskaperna i matte på en stigande kurva – betygen för elever i lägre åldrar blir allt bättre.

Liksom övriga kommuner i landet har Laholms kommuns skolor deltagit i Skolverkets satsning på lärare i matematik.

- På sikt kommer mattelyftet att ge positiva effekter, understryker Per Jangen.

Skånekommun i topp

Vellinge i Skåne toppar för andra året i rad rankingen för det sammanvägda resultatet. Nykvarn i Stockholms län, Storfors i Värmland och Vadstena i Östergötland placerar sig därefter.

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 27 april 2016