JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Entreprenörsregionen besöker Helsingborg

Skånesamarbeten inspirerar

Publicerad 18 maj 2016

Entreprenörsregionen ha hållit föreningsstämma och valt styrelseledamöter och presidium för 2017. I samband med detta träffade man också representanter för Familjen Helsingborg och MalmöLundregionen för att lära nytt och inspireras i det fortsatta samarbetet.

 

Föreningsstämman hölls i Helsingborg och den första dagen ägnade förtroendevalda och tjänstemän från Entreprenörsregionens medlemskommuner åt Familjen Helsingborg, ett nätverk för elva kommuner i nordvästra Skåne. Tillsammans har dessa kommuner 337 000 invånare och 31 000 kommunanställda.

- Var och en för sig är vi inte så stora, men tillsammans är vi starka, sade Ronny Sandberg, kommunstyrelsens ordförande i Åstorp, och vice ordförande i Familjen Helsingborg.

Nätverket är frivilligt, medlemmarna väljer själva vilka delar av samarbetet de deltar i, det finns en gemensam verksamhetsplan och alla beslut tas i konsensus. I verksamhetsplanen finns fem fokusområden: infrastruktur, näringsliv, lärande, öppenhet och inkluderande samt miljö. Familjen har ett gemensamt varumärke och fördelar ansvaret för olika delar i arbetet mellan kommunerna. Helsingborgs kommun, som är klart störst i sällskapet, är ständig ordförande, något som ses som en framgångsfaktor för samarbetet.

- Den stora kommunen måste ta sitt ansvar, men när man är stor och stark måste man också vara extra snäll, menade Palle Lundberg, kommundirektör i Helsingborg.

Samarbete ger direkta vinster

På stämmans andra dag berättade Mattias Nielsen, koordinator i MalmöLundregionen om samarbetet som omfattar elva kommuner i sydvästra Skåne. Han menar att det är en styrka för både de små och stora kommunerna i nätverket att man talar med en gemensam röst. Nätverket behandlar gemensamma och övergripande projekt som är viktiga för regionens utveckling och har betydelse på nationell och internationell nivå.

- Vi ser bland annat direkta vinster i form av praktiskt samarbete, ett ökat politiskt inflytande på regional och nationell nivå, att mindre kommuner får stöd och att de stora kommunerna kan samla fler i viktiga frågor. Dessutom är nätverket en arena för viktiga samtal och dialog, sade Mattias Nielsen.

Samarbete och inspiration

Tanken med information om Familjen Helsingborg och MalmöLundregionen var att Entreprenörsregionens representanter skulle inspireras i det fortsatta samarbetet. I det efterföljande samtalet var deltagarna eniga om att det varit intressant att jämföra de tre nätverkens likheter och olikheter och att Entreprenörsregionen kan lära sig mycket av de båda Skånesamarbetena. Dessutom konstaterades att det finns anledning att framöver samarbeta med såväl Familjen Helsingborg som MalmöLundregionen i viktiga frågor, till exempel vad gäller infrastruktur.

Under stämman rapporterade också Entreprenörsregionens arbetsgrupp kring infrastruktur och hur arbetet fortlöper i gruppen. Sabina Andersson, trafikstrateg i Halmstads kommun presenterade ett urval av aktuella infrastrukturfrågor och stämman beslöt att ge presidiet i uppdrag att ta fram ett förslag till vilka av dessa som ska prioriteras i det fortsatta arbetet.

Val av ledamöter för 2017

Under stämman genomfördes ett antal val. Bland annat valdes nya styrelseledamöter och suppleanter för 2017. Till presidium för 2017 valdes Hylte, Markaryd och Värnamo.

Text: Susanna Hjortenholt  Bild: Evelina Jahnsén

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 18 maj 2016