JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Godkänt från Skolinspektionen

Godkänt från Skolinspektionen

Publicerad 22 december 2016

Skolinspektionen granskar regelbundet all utbildningsverksamhet i hela landet för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Målet är att bidra till alla barns och elevers lika rätt till god utbildning i en trygg miljö, där alla når minst godkänt i alla ämnen.

Under hösten 2016 har Skolinspektionen granskat utbildningsverksamheten i Laholms kommun, vilken inkluderar förskola, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, grund- och gymnasiesärskola, vuxenutbildning och fritidshem. Skolinspektionen har nu fattat beslut och gör bedömningen att samtliga utbildningsverksamheter uppfyller författningarnas krav inom de arbetsområden som granskats på huvudmannanivå. Därmed avslutar Skolinspektionen tillsynen av Laholms kommuns ansvarstagande. 

Områden som Skolinspektionen har granskat på huvudmannanivå är:
- Förutsättningar för utbildningen i förskolan, vid skolenheterna och fritidshemmet
- Utveckling av utbildningen i förskolan, vid skolenheterna och fritidshemmet

På www.skolinspektionen.se kan du ta del av Skolinspektionens beslut.

Text: Sophia Sävås

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 22 december 2016