JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Hållbart byggande på temadag

Hållbart byggande på temadag

Publicerad 12 september 2016

Hagaområdet ligger öster om Skottorp. Tolv hektar byggbar mark med utrymme för cirka 200 bostäder.

Det tolv hektar stora området Haga, öster om Skottorp, ska planeras och byggas utifrån ett hållbart perspektiv. Vad innebär det? Den frågan ägnas en halvdag med forskare från Lunds universitet, företrädare från Ängelholms kommun och byggföretag.

Att skapa hållbara samhällen med minst möjliga påverkan på klimatet är förmodligen den viktigaste frågan att ta itu med, och det omgående. När nya områden exploateras är det därför angeläget att se och tänka i detta perspektiv. Och att alla inblandade agerar utifrån gemensam helhetssyn.

Röd tråd

En förhållningsstrategi som löper som en röd tråd genom temadagen om hållbar stadsplanering, vilken arrangeras på torsdag på Lögnäs lanthotell utanför Vallberga. Här får politiker och tjänstemän tillsammans med lokala exploatörer och byggherrar lyssna till olika föredrag som knyter an till ämnet.

- Hållbart boende inkluderar såväl miljöfrågor som sociala och ekonomiska aspekter. Miljön handlar exempelvis om valet av byggmaterial, uppvärmning och kommunikationer. Socialt är det viktigt att skapa trivsamma mötesplatser och omgivningar. Och ekonomiskt att boendekostnaden hamnar på en rimlig nivå, säger miljöstrateg Torsten Kindt.

Motion väckte frågan

Att Haga står i blickfånget är ingen tillfällighet. I december 2015 ställde sig kommunfullmäktig bakom en centermotion med krav på att området, stort som halva Allarpsområdet i Skummeslövsstrand, ska utformas på ett miljöanpassat sätt.

Förutom forskare från Lunds universitet, som studerar hållbarhet på stadsbyggnadsnivå, medverkar också företrädare från Ängelholms kommun, vilka jobbar med hållbar planering av stadens stationsområde. Dessutom ger byggföretagen Skanska och Intressegruppen Passivhus sin syn på hållbart byggande.

En dag i Haga 2025

När halvdagen närmar sig slutet ska deltagarna genom gruppdiskussioner försöka beskriva området en vardag 2025. Resultatet av diskussionerna ska sedan ligga till grund för kommande planering av området.

- Utöver tankeväckande föreläsningar ska det bli intressant att få deltagarnas bild av området om tio år, säger Torsten Kindt.

Text: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 12 september 2016