JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Kommunen lyfter utsatt grupp

SKL går vidare med sydhalländskt projekt

Publicerad 16 december 2016

Inger Jönsson och Nafiseh Nazem har deltagit i ett projekt med Halmstads kommun för att förbättra nollplacerades utsatta situation.

De kallas nollplacerade, personer som saknar sjukpenninggrundande inkomst och därmed ställs utanför möjligheten till rehabiliteringen genom Försäkringskassans regelverk. Tillsammans med Halmstads kommun har Laholms kommun tagit fram en modell som Sveriges kommuner och landsting nu lanserar för hela landet för att förbättra dessa individers möjligheter att komma tillbaks till arbetsmarknaden.

- Vi känner oss stolta över att ha varit med i projektet och bidragit till att en utsatt grupp nu ges bättre förutsättningar till självförsörjning och återinträde på arbetsmarknaden, säger enhetschef Inger Jönsson och kvalitetsutvecklare Nafiseh Nazem på socialtjänsten i Laholms kommun.

Många orsaker

Orsakerna kan vara många till att en person saknar sjukpenninggrundande inkomst, exempelvis att man aldrig arbetat i Sverige, att man fått avslag på ansökan om sjukpenning, långvarig arbetslöshet eller att man missat att anmäla sig som arbetssökande på arbetsförmedlingen inom tre månader efter att man lämnat sin anställning.

Utan ersättning från rådande system med social- och arbetslöshetsförsäkring hamnar nollplacerade hos kommunerna och begär ekonomiskt bistånd för att klara sitt uppehälle. Och det blir stora belopp. För Laholms kommun handlar det om 3,6 miljoner kronor under 2016 - 20 procent av socialtjänstens budget för ekonomiskt bistånd.

Rätt till jämlik och rättvis vård

Med den metod som ekonomiskt bistånd i Halmstads och Laholms kommun tagit fram tillsammans med Försäkringskassan i Halland, med Samordningsförbundet Halland som delfinansiär, säkerställs nu möjligheten för nollplacerade att få rehabilitering. 

- För individen innebär det rätt till jämlik och rättvis vård och rätt rehabilitering. Och samhällsekonomiskt är det en vinst att fler kommer tillbaks till arbetsmarknaden och därmed bidrar till att öka landets skatteintäkter, säger Inger Jönsson.

Metoden innebär att socialsekreterare som jobbar med ekonomiskt bistånd klarlägger individens resurser och hinder utifrån ett medicinskt underlag. Därmed krävs betydligt bättre läkarintyg jämfört med dem som tidigare skickats till socialtjänsten. Samtidigt har berörda socialsekreterare utbildats i att tolka läkarintyg. Med hjälp av intyget initierar sedan socialsekreteraren rehabiliteringsbehovet för Försäkringskassan samtidigt som hen regelbundet träffar sin klient.

- På så sätt blir vi motorn i arbetet med målsättningen att hjälpa nollplacerade på deras väg tillbaks till ökad självförsörjning, säger Nafiseh Nazem.

Arbetsträning genom Jobb Laholm

Socialtjänstens samarbete med Jobb Laholm öppnar också för möjligheten till arbetsträning.
- Med många små stegs förflyttning når vi så småningom en bättre situation och hälsa för dessa personer, säger Inger Jönsson.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 16 december 2016