JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Laholm i topp hos brukare

Laholm toppar brukarundersökning

Publicerad 25 november 2016

Brukarna på kommunens äldreboende är mycket nöjda med verksamheten. Foto: Christel Lind.

Brukarna på Laholms kommun äldreboende och de som har hemtjänst är mer än nöjda med verksamheten. Det visar Socialstyrelsens årliga brukarundersökning, i vilken Laholm ligger en bra bit över genomsnittet för riket och länet.

I fjol hade Laholms kommun Sveriges mest nöjda brukare på landets äldreboende. Dessutom var verksamheten kostnadseffektiv – den tredje lägsta i landet.

Placeringen grundades på Socialstyrelsens brukarundersökning för 2015. Denna sammanställdes med flera andra parametrar knutna till äldreboende och publicerades i rapporten ”Kvalitet i korthet”, utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). I kommunjämförelsen för äldreboende hamnade då Laholm överst. Motsvarande rapport publiceras i början av 2017.

Hur Laholms kommun står sig i denna vet således verksamheten ingenting om i nuläget. Men att placeringen blir fortsatt hög, det råder det knappast något tvivel om. Ty sammantaget är 89 procent av brukarna nöjda med sitt äldreboende. Motsvarande siffra för riket ligger på 83 och 87 för länet.

Frågor inom sju områden

Brukarna svarar på frågor om boendemiljö, kvalitet på maten, hur hjälpen utförs, hur personalen bemöter dem, grad av trygghet, hur de ser på de sociala aktiviteter som erbjuds och möjligheten att få kontakt med personal, sjuksköterska och läkare. Inom varje kategori ställs flera frågor.

Oavsett fråga, med ett undantag gällande möjligheten att få träffa läkare, ligger Laholms kommun i topp. Sämst resultat för kommunen noteras för frågan om ensamhet. Endast fyra av tio upplever att de inte känner sig ensamna. För övriga frågor ligger graden av nöjdhet mellan 67 och 95 procent.

- Bakom resultatet ligger ett idogt arbete med att förbättra och förändra vårt arbete. Trygghet och större grad av delaktighet, i stort och smått, har varit en viktig del i detta. Därtill har vi Socialstyrelsens undersökningar som vi lägger stor vikt vid, säger biträdande avdelningschef Caroline Jonsson.

Jämförs brukarnas svar för de senaste fyra år, är dock 2016 års resultat överlag lite sämre än 2015. Men det ska sägas, förändringen är marginell inom flertalet områden.

Toppbetyg åt hemtjänsten

Motsvarande undersökning har också gjorts för hemtjänsten (vid undersökningstillfället fanns endast kommunalt utförd hemtjänst). Frågorna omfattade följande områden: inflytande, utförande, bemötande, trygghet och tillgänglighet.

Här är brukarna än mer nöjda med verksamheten i Laholms kommun - 93 procent. Siffran för riket ligger på 89 procent och 91 för länet. Graden av nöjdhet bland brukarna i kommunen har dessutom generellt sett stigit under de fyra senaste åren för att under 2016 ligga i topp inom flertalet områden. Graden av nöjdhet varierar mellan 69 och 97 procent.

Individen i centrum

Resultatet för hemtjänsten ser Caroline Jonsson som ett kvitto på en allt mer utvecklad arbetsform med individen i centrum.

- Inom en del av vårt verksamhetsområde jobbar vi nu efter en så kallad servicemodell. Det innebär att brukaren ges möjlighet att själv bestämma när man vill ha handlat och städat, det är väldigt uppskattat, säger Caroline Jonsson.

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig.

Kontrollord: FXJ
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 25 november 2016