JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Ligger högt på klimatranking

Laholm ligger högt på klimatranking

Publicerad 16 juni 2016

Klimatförändringarna påverkar inte minst kustområdet. I Laholms kommuns klimatanpassningsplan finns tydliga riktlinjer för hur man ska förhålla sig till och anpassa exploateringen efter ett allt varmare klimat.

Laholms kommun lade ner ett gediget arbete på att ta fram en klimatanpassningsplan med kusten i fokus. Ett arbete som nu belönar sig. I en rapport från IVL Svenska miljöinstitutet rankas Laholms kommun på 17:e plats i landet när det gäller klimatanpassning och ligger en bra bit före kollegerna i Halland.

-       Roligt att bli uppmärksammad på detta sätt, säger Torsten Kindt, miljöstrateg på Laholms kommun.

IVL Svenska miljöinstitutet är ett oberoende miljöforskningsinstitut grundat 1966. Alltsedan dess har institutet bedrivit forskning kring miljöfrågor. Kartläggningen av hur långt landets kommuner kommit i sin klimatanpassning görs nu för andra året i följd.

Generellt sett går det alldeles för långsamt, konstaterar Philip Thörn på institutet, och understryker att beredskapen måste öka för värmeböljor, jordskred och häftiga skyfall.

Laholm sticker ut

Här sticker Laholms kommun ut på ett positivt sätt. Redan i februari 2015 klubbade kommunfullmäktige klimatanpassningsplanen. Nu är den ett viktigt redskap för all planering i kustområdet. I planen behandlas många aspekter av klimatförändringen bland annat stigande havsnivå och allt större nederbördsmängder. Och hur kommunen måste anpassa sig efter detta.

Kusten lockar

Att mångas ögon riktas mot kusten beror inte minst på dess attraktivitet för boende. Kommunledningen ser också platsen som ”motorn” i kommunens strävan att locka till sig nya invånare.

-       Denna exploatering måste ske med stor eftertanke mot bakgrund av områdets känslighet. Klimatanpassningsplanen blir därmed ett viktigt instrument för en hållbar utveckling, säger Torsten Kindt.

Med planen som grund har kommunen tagit ytterligare initiativ i denna riktning. Det handlar bland annat om grönområdesutredning, årliga miljoninvesteringar i dagvattenhantering, fastställande av lägsta markhöjd för ny bebyggelse och åtgärder som förhindrar att dagvatten snabbt leds ut i vattendrag.

Del av miljöraking

IVL:s ranking är numera en del av tidningen Aktuell Hållbarhets – f d Miljöaktuellt – miljöranking av de svenska kommunerna. Tidningens ranking består förutom egen undersökning också av olika organisationers miljöenkäter inom olika områden.

Laholms mål är att tillhöra de 50 bästa i landet. I fjol hamnade kommunen på 61:a plats. Inom de närmaste veckorna publiceras resultatet för 2016.

-       Det ska bli spännande att se var vi hamnar i år med tanke på rankingen för vår klimatanpassning, säger Torsten Kindt.

Bäst i landet var Vänersborgs kommun tätt följd av Lomma och Uppsala

Vi länk på denna sida kan du ta del av IVL:s rapport och Laholms kommuns klimatanpassningsplan.

Text: Lars Ingemarson

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 16 juni 2016