JavaScript är avstängt! För att laholm.se ska fungera korrekt behöver er webbläsare stödja JavaScript.
Du är här: Start / Nyheter / Nyheter 2016 / Nytänkande ger eko

SKL uppmärksammar Laholm i rapport

Publicerad 05 september 2016

Biträdande avdelningschef Kristina Isaksson gläds åt att Laholms kommuns socialtjänst och dess nytänkande kring ledsagarservice ges stort utrymme i rapporten "Debatt pågår".

Laholms kommuns socialtjänst och dess nytänkande kring ledsagarservice för funktionshindrade ges stort utrymme i rapporten "Debatt pågår", som nyligen gavs ut av Sveriges kommuner och landsting (SKL).

- Oerhört smickrande att bli omnämnd i rapporten. Därmed får vi än vidare spridning av den förändring som vi drog igång, säger biträdande avdelningschef Kristina Isaksson.

Eko har den redan gett, inte minst genom de många samtal som hon fått från kommuner runt om i landet: Borlänge, Gnosjö, Jönköping och Upplands Väsby. Den sistnämnda har dessutom bestämt att införa Laholmsmodellen. Det mediala intresset har också varit stort.

- Förvisso vände vi upp och ner på sättet att tänka kring ledsagarservice, men att effekten skulle bli denna, det hade vi aldrig räknat med, säger Kristina.

Regerings-PM om styrning

Ursprunget till förändringen i Laholm hänger delvis samman med en PM från 2014. Nuvarande regering lyfte frågan om framtida styrning av offentligt finansierad verksamhet med tre centrala teman: vinstfrågan, personalens roll och ökad administrativ börda. Med promemorian som grund tillsatte Sveriges kommuner och landsting en politisk beredning med uppgift att borra i negativa och positiva effekter av dagens styrning. Resultatet diskuteras framöver på olika seminarier med exempel på nytänkande inom olika verksamheter som lyfts i rapporten "Debatt pågår".

Här kommer Laholms kommuns socialtjänst in i bilden. Socialtjänsten hoppade på SKL:s projekt "Förändra radikalt" och satte sin ledsagarservice för funktionshindrade i stöpsleven.

Missnöjet växte

Bland brukarna växte missnöjet när deras behov allt som oftast ifrågasattes. Systemet tvingade dem till god framförhållning inför olika aktiviteter för att få den ledsagarservice de behövde. Och många var rädda att mista sina beviljade timmar vid nästa omprövning om de inte utnyttjade alla sina timmar under en månad.

Radikal förändring behövdes och genomfördes. Kontrollen över timmarna plockades bort, och brukarna gavs tilliten och makten att själva bestämma över dessa.

I rapporten "Debatt pågår" intervjuas brukare, biträdande avdelningschef Kristina Isaksson samt tidigare socialchef Björn Jingblad och socialnämndens ordförande Mikael Kahlin (M). Förändringen beskrivs som tjänstedesign, det vill säga en metod som används för att ta reda på brukares eller patienters behov.

Nollsummespel

Så var också arbetsgången i Laholm. Man jobbade lösningsfokuserat och identifierade problem. Förvisso ökade antalet uttagna timmar, men i gengäld sjönk administrationskostnaderna. Resultatet blev i stort ett nollsummespel.

Tidigare i år har Mikael Kahlin tillsammans med Kristina Isaksson medverkat på SKL:s budgetdagar i Stockholm, Göteborg och Malmö, där de redogjort för modellen.

- Här har vi berättat om hur vi arbetade, resultatet för brukarna och den ekonomiska effekten. Mer nöjda brukare till närmast samma kostnad, säger Mikael Kahlin.

Och han är övertygad om att metodiken som användes i projektet med ledsagarservice kan tillämpas i många andra sammanhang när det handlar om att tänka nytt och utgå från brukarna.

Tilldelas innovationspris?

Uppmärksamheten för den nya ledsagarservicen i Laholms kommun är förvisso redan stor, men kan bli än större. Projektet har nominerats till SKL:s och Vinnovas innovationspris med 50 000 kronor i prispengar. Den 21 september avslöjas vinnaren.

Text och bild: Lars Ingemarson

 

Nyhetsarkiv
Kommentera sidan

Innehållsansvarig: Annika Lindblad
Sidan uppdaterad den 5 september 2016